Kde pôsobíme

Miesta, kde sme aktívni

Ružomberok

Dolný Kubín

Námestovo

Stará Ľubovňa

Spišská Nová Ves

Spišská Stará Ves

Poprad

Kežmarok

Ľubica

Levoča

Jánovce – Čenčice

Spišské Vlachy

Trstená

Rabča

Matejovce nad Hornádom

Spišské Podhradie – Spišská Kapitula

Zázrivá

Vyšný Slavkov

Liptovský Mikuláš

Nová Ľubovňa

Vikartovce