Aktuality

Čo máme nové?

20. jan 2022

Aktuálne správy

Projekt „Housing first“ v plnom prúde

Pracovníci realizačného tímu projektu „Podpora prvého bývania“ od septembra 2021 začali s realizáciou […]

20. jan 2022

Blog

Koordinátor denných stacionárov a opatrovateľskej služby – Lenka Gurská

Začínala ako koordinátorka národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v Implementačnej agentúre MPSVaR SR. […]

6. jan 2022

Aktuálne správy

Relácia Vox Caritas o nášom diecéznom riaditeľovi

Opatrovateľský kurz