Caritas

+ STARŠIE ČLÁNKY

Mnohé z nechcených detí našli domov v neštátnom charitatívnom zariadení

Mnohé z nechcených detí našli domov v neštátnom charitatívnom zariadení

Majú nevyliečiteľné diagnózy a rodičia sa o nich z rôznych dôvodov nechcú alebo…

- SpKCH

 

Beseda s Oravským spisovateľom

Beseda s Oravským spisovateľom

Koncom apríla sme boli v našom zariadení, Dennom stacionári charitného domu…

- SpKCH

 

Istanbulský dohovor – medzinárodná diskusia

Istanbulský dohovor – medzinárodná diskusia

V Žakovciach v zariadení pre týrané ženy prevádzkovanom Inštitútom Krista
veľkňaza sa uskutočnila v…

- SpKCH

 

Anjeli v Spišskej Novej Vsi

Anjeli v Spišskej Novej Vsi

V Spišskej Novej Vsi sa v uplynulých mesiacoch objavilo niekoľko anjelov. A my sme boli pri tom…

- SpKCH

+ SLUŽBY

…slúžiť chudobným tohto sveta, postihnutým, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, opusteným a umierajúcim…

sluzby-caritas

 

Pobytové


S L U Ž B Y

pobytove

 

Terénne


S L U Ž B Y

terenne

 

Ambulantné


S L U Ž B Y

ambulantne

 

Humanitárne


S L U Ž B Y

terenne

 

Pedagogické


S L U Ž B Y

pedagogicke

 

Lekáreň


S L U Ž B Y

lekaren

 

Predajne


S L U Ž B Y

predajna