Caritas

+ STARŠIE ČLÁNKY

Podujatie ParaSport 24 Tour podporilo aj nás

Podujatie ParaSport 24 Tour podporilo aj nás

V nedeľu 28. mája 2017 sa na námestí v Spišskej Novej Vsi uskutočnila krásna akcia na podporu benefičného podujatia „Parasport24 Tour“. Cieľom podujatia je poukázať na potrebu pomáhať

- SpKCH

 

Kiež by dnes každé dieťa pocítilo, že je milované a malo dôvod na úsmev…

Kiež by dnes každé dieťa pocítilo, že je milované a malo dôvod na úsmev…

V duchu tohto hesla sme dnes pre deti z denného pobytu v Dome Charitas sv. Jozefa, deti z detského domova a pre deti zo zariadenia núdzového bývania, ktoré sú súčasťou Domu Charitas,

- SpKCH

 

Barlatón 2017 na Liptove

Barlatón 2017 na Liptove

Túto sobotu, 20.5.2017, sme prežili krásny, slnečný deň v spoločnosti skvelých ľudí odhodlaných pomáhať. Dostali sme veľmi milé pozvanie od pani riaditeľky Komunitnej nadácie Liptov, Janky Mrlianovej

- SpKCH

 

Príjemná oslava v Čenčiciach

Príjemná oslava v Čenčiciach

Minulú stredu, 10. mája, sme v našom zariadení, v Dome Charitas svätej rodiny v Čenčiciach oslavovali. Bol to veľmi milí deň milí deň, ktorý nám zabezpečila oslava narodenín našej klientky Božky.

- SpKCH

+ SLUŽBY

…slúžiť chudobným tohto sveta, postihnutým, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, opusteným a umierajúcim…

sluzby-caritas

 

Pobytové


S L U Ž B Y

pobytove

 

Terénne


S L U Ž B Y

terenne

 

Ambulantné


S L U Ž B Y

ambulantne

 

Humanitárne


S L U Ž B Y

terenne

 

Pedagogické


S L U Ž B Y

pedagogicke

 

Lekáreň


S L U Ž B Y

lekaren

 

Predajne


S L U Ž B Y

predajna