Kategória

Plán obnovy

15. apr 2024

Plán obnovy

Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Vďaka podpore z Plánu obnovy sme v Hospici sv. Alžbety v Ľubici spustili projekt […]