Špecializované zariadenia (ŠZ)

Čo je špecializované zariadenie?

Špecializované zariadenie poskytuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a spolupráce s odborníkmi opatrovateľskú starostlivosť ľuďom s rôznymi diagnózami vrátane mentálneho postihnutia a ďalších diagnóz.

S dôrazom na ľudský prístup a trpezlivosť sa snažíme prekonať prekážky každodenného života a zabezpečiť, aby sa prijímatelia sociálnych služieb v našich zariadeniach cítili dobre a spokojne.

Čo zahŕňajú služby špecializovaného zariadenia?

Pre každého klienta vypracúvame individuálny výchovno-vzdelávací plán, ktorý zohľadňuje ich potreby v oblastiach ako sebaobsluha, motorika a komunikácia. Zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v spolupráci s odborníkmi a duchovnú podporu v spolupráci s cirkevnými autoritami. Voľnočasové aktivity sú prispôsobené schopnostiam prijímateľov, s dôrazom na udržanie fyzickej zdatnosti a podporu záujmov. 

Ako vybrať vhodné špecializované zariadenie?

Pri výbere vhodného špecializovaného zariadenia treba zvážiť niekoľko faktorov. Dôležité sú potreby klienta a primeranosť poskytovaných služieb. Preskúmajte históriu a reputáciu zariadenia a odbornosť jeho personálu. Uistite sa, že je zariadenie dobre umiestnené a ľahko dostupné. Zvážte aj finančné náklady a možnosti financovania. Výber vhodného zariadenia je kľúčový pre zabezpečenie najlepšej možnej starostlivosti pre klienta

📍 Nová Ľubovňa 775, 065 01 Nová Ľubovňa
📞 052/20 10 119, 0911 613 019
✉️ jan.regeci@caritas.sk

Viac informácií

📍 Zápotočná 569, 028 01 Trstená
📞 043/53 93 782, 0904 224 320
✉️ anna.parcova@caritas.sk

Viac informácií 

📍 Stred 416, 027 05 Zázrivá
📞 043/58 96 226, 0911 320 521
✉️ marian.krupas@caritas.sk

Viac informácií