Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas Matky Terezy

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 9. júna 2020 | kategória: Domy Charitas

Dom Charitas Matky Terezy poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov.

Zariadenie pre seniorov v Dome Charitas Matky Terezy v Matejovciach nad Hornádom, s registrovanou kapacitou 39 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Prijímateľom sociálnych služieb sa v zariadení pre seniorov
a) poskytujú
odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
ďalšie činnosti: osobné vybavenie
b ) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
c ) zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmovú činnosť

Zariadenie pre seniorov sa nachádza v modernej štvorpodlažnej novostavbe. Na prízemí sú priestory výdajne jedál, jedálne, práčovne i administratívne, technické a skladové priestory.
Prvé a druhé poschodie tvoria štandardne vybavené jedno a dvojlôžkové izby prijímateľov sociálnych služieb s vlastným hygienickým zázemím, s TV a s prístupom na internet.
Súčasťou obytnej časti Domu Charitas je veľkorysá spoločenská miestnosť a priestory pre terapeutické činnosti prijímateľov. Nezanedbateľnou hodnotou tohto pobytového zariadenia je strešná terasa s bezbariérovým prístupom a s prvkami zelenej strechy, ktorá celoročne poslúži ako miesto oddychu a relaxácie pre prijímateľov sociálnej služby. Dom Charitas Matky Terezy sa nachádza v tesnej blízkosti miestneho kostola, ktorý je bezbariérovo prepojený s budovou a uľahčí tak prijímateľom bezproblémovo realizovať svoje spirituálne potreby.

 

Riaditeľ: Mgr. Oľga Potočková
Adresa: Matejovce nad Hornádom
Telefón: 0910 852 464
E-mail: olga.potockova@caritas.sk