Aktuality

Čo máme nové?

Mobilné Hospice – Charitas

pridal: SpKCH | dátum: 4. januára 2018 | kategória: Terénne

Cieľom mobilných hospicov Charitas je, aby pacient prežíval posledné štádium svojho života dôstojne,
v zmierňovaní bolestí a čo najkvalitnejšie. Sekundárne je cieľom aj sprevádzanie blízkych pred a určitý čas
aj po smrti človeka.
Poskytujeme celostné služby v domácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú v terminálnom
štádiu života, a to zdravotnícke (lekárske i sesterské), sociálne, psychologické a spirituálne služby prostredníctvom
hospicového tímu.

Ide o vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná na základe indikácie lekára mobilného
hospicu a po odsúhlasení revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je klient poistený.
Túto zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa.

Spišská Nová Ves

Slovenská 30
052 01 Spiš. Nová Ves

053/441 06 25
0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Spišské Vlachy

Požiarnická 973/49
053 61 Spišské Vlachy

053/448 52 37
0904 501 422

Zodpovedná osoba:
Mgr. Anna Lipovská, sr. Akvináta

Levoča

Námestie Majstra Pavla 49
054 01 Levoča

053/451 16 14
0904 501 421

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dana Ontkocová, sr. Timea

Kežmarok

Tvarožianska 2490/16
060 01 Kežmarok

052/452 49 80
0904 501 419

Zodpovedná osoba:
Mgr. Alžbeta Buzeková – sr. Kamila

Stará Ľubovňa

Nám. generála Štefánika 6
064 01 Stará Ľubovňa

052/432 41 75
0904 501 420

Zodpovedná osoba:
Mgr. Iveta Tinathová

Poprad

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad

052/772 29 28
0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

Liptovský Mikuláš

Belopotockého 1
031 01 Liptovský Mikuláš

044/551 46 61
0904 501 418

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Trnovská

Ružomberok

Sv. Anny 21
034 01 Ružomberok

044/432 53 14
0904 501 417

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Fulová

Dolný Kubín

Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín

043/586 40 39
0904 501 416

Zodpovedná osoba:
Mgr. Agáta Žaškovská

Námestovo

Sv. Cyrila a Metóda 318
029 01 Námestovo

043/558 12 54
0904 501 415

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jolana Kubicová