Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Františka z Assisi

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Riaditeľ: Mgr. Anna Parcová
Adresa: Zápotočná 569, 028 01 Trstená
Telefón: 043/53 93 782, 0904 224 320
E-mail: anna.parcova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 04

Tlačivo – žiadosť k prijatiu do nášho zariadenia – DOC
Tlačivo – žiadosť k prijatiu do nášho zariadenia – PDF

Zariadenie poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu v Zariadení pre seniorov a v Domove sociálnych služieb ľuďom bez rodinného prostredia, bez sociálnych kontaktov (opustení, osamelí), v terminálnom štádiu života, onkologicky chorým a predovšetkým manželským dvojiciam v dôchodkovom veku hlavne z regiónu hornej Oravy. Celková kapacita je 34 prijímateľov sociálnej služby.
Od 1.1.2018 sme rozšírili druh sociálnych služieb, kde poskytujeme sociálnu službu aj pre prijímateľov s odkázaním na sociálnu službu v špecializovanom zariadení.

EON 2018
DSS Stiahnuť v pdf
EON 2018
ZPS Stiahnuť v pdf
EON 2018
ŠZ Stiahnuť v pdf
EON 2018
DS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
DSS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
ZPS Stiahnuť v pdf

K dispozícii je ubytovanie v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách so samostatnou kúpeľňou, spoločenské miestnosti. Na prízemí sa nachádza kaplnka s Oltárnou sviatosťou, kde každú nedeľu, na sviatky a prvé piatky bývajú sväté omše ,
Súčasťou Domu je nová budova, ktorá slúži pre ubytovanie chodiacim a mobilným prijímateľom sociálnej služby. Zdravotnú starostlivosť o klientov zabezpečujeme v spolupráci s lekármi a inými odborníkmi. O duchovné potreby obyvateľov Domu Charitas dbáme v spolupráci s diecéznym kňazom a rehoľnými bratmi rehole Menších bratov Františkánov.