Aktuality

Čo máme nové?

Hospic sv. Alžbety

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Hospic

Riaditeľ: ThDr. PaedDr.  Bohumír Živčák, PhD.
Adresa: Sv. Alžbety 1, 059 71 Ľubica
Telefón: 052/47 80 900, 0903 965 268 
E-mail: bohumir.zivcak@caritas.sk 

Lekári hospicu:
MUDr. Barbora Havilan Brezovská – primár Hospicu
Telefón: 052/47 80 903
E-mail: barbora.havalinbrezovska@caritas.sk

MUDr. Adam Vojtek
Telefón: 052/47 80 903
E-mail: adam.vojtek@caritas.sk

MUDr. Viktor Gurčík
Telefón: 052/47 80 903
E-mail: viktor.gurcik@caritas.sk

Hlavná sestra: Ružena Ondirková
Telefón: 052/47 80 902, 0903 982 647
E-mail: ruzena.ondirkova@caritas.sk

Ekonómka hospicu: Bc. Viera Cochová
Telefón: 052 / 47 80 901
E-mail: viera.cochova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 10 88

Snaha o dôstojné podmienky v posledných chvíľach nevyliečiteľne chorých patrí medzi najťažšie, ale samozrejmé úlohy. A práve o to sa snažíme v Hospici sv. Alžbety.
Hospic poskytuje pacientovi paliatívnu, predovšetkým symptomatickú liečbu a starostlivosť, a súčasne sa snaží uspokojiť i jeho psychické, sociálne a spirituálne potreby.
Nesľubuje uzdravenie, ale tiež neberie nádej. Nesľubuje vyliečenie, sľubuje liečiteľnosť. Klientom slúžime 24 hodín denne na 24 hospicových lôžkach v jednoposteľových izbách.

Klientovi v hospici sa garantuje, že:

  • netrpí neznesiteľnou bolesťou
  • za všetkých okolností sa rešpektuje jeho ľudská dôstojnosť
  • ctí sa jeho autonómia
  • rešpektuje sa jeho individuálne právo i právo blízkych osôb
  • v posledných chvíľach života nezostáva osamotený.
Oznam:

Od 1. 9. 2019 sa platba v hospici upravuje na 17,- €.

Od 1. 7. 2022 sa platba v hospici upravuje na 25,- €.

Hospic z časového hľadiska zahŕňa úsek „ante finem” – „prae finem” (pred smrťou), „in fine” (pri smrti) a „post finem” (po smrti). Hospic v zásade neposkytuje respitnú starostlivosť.
Hospicové služby sú metodicky vedené kolégiom zdravotníckych činností. Príbuzným chorým sú k dispozícii hostinské izby, ústretový prístup personálu a duchovná pomoc kňaza. V hospici pôsobí klinický psychológ a duchovná služba, preto naša pomoc nekončí smrťou pacienta, a príbuzných sprevádzame aj v období zmierovania sa so smrťou blízkeho
Príbuzní môžu pacientov navštíviť kedykoľvek a ponúkame im aj samostatné izby.
Nie je pre nás rozhodujúce bydlisko, vek, vierovyznanie ani národnosť. Ľudský život vnímame ako dar, ktorého súčasťou je aj umieranie. Preto pomáhame klientom prekonávať ich strach z bolesti, odkázanosti na pomoc druhých a odchod z tohto sveta.