Podporte urgentnú humanitárnu a liekovú pomoc na Ukrajinu

V spolupráci ukrajinskou Charitou poskytujeme akútnu pomoc – zabezpečením základných potravín, liekov a zdravotníckeho materiálu, ubytovania a naplnenia základných životných potrieb (na Zakarpatí i priamo v oblastiach konfliktu).

Ako pomáhame

Organizujeme a vysielame konvoje s materiálnou a liekovou pomocou do najviac zasiahnutých oblastí Ukrajiny
• Zabezpečujeme potrebných odborníkov –psychologickú podporu, sociálnych pracovníkov a starostlivosť o deti
• Poskytujeme potraviny, hygienu a základné potreby pre miesta dočasného ubytovania na západnej Ukrajine a na Slovensku
Prevádzkujeme centrá komplexnej pomoci a integrácie utečencom na Slovensku

Kam ide pomoc

nemocnice v Užhorode, v Kyjeve, v Dnipro
centrá núdzového ubytovania pre utečencov na Ukrajine a Slovensku
školy, fary, obce poskytujúce útočisko ľuďom utekajúcim pred vojnou
veľkokapacitná vývarovňa pre 7.000 utečencov
centrá integrovanej pomoci utečencom na Slovensku
dočasné škôlky pre ukrajinské deti

Prečo Caritas Spiš?

• Boli sme od prvého dňa na hranici s Ukrajinou, aby sme pomohli ľuďom zasiahnutým vojnou.
Naši zamestnanci riskujú svoje zdravie a život a osobne distribuujú pomoc v Kyjeve, Charkove, Dnipro a iných lokalitách a majú skúsenosti z medzinárodných programov pomoci v krajinách postihnutých vojnou (Irak, Sýria, Rwanda).
• Sme súčasťou svetovej siete Caritas Internationalis s odhodlanými a skúsenými ľuďmi v teréne na Slovensku a na Ukrajine.
Každé Vaše darované euro je priamo alokované na pomoc – ani euro na administráciu.
• Sme v priamom kontakte s konkrétnymi nemocnicami na Ukrajine – na Zakarpatí i v priamo vojnou zasiahnutých oblastiach a máme operačné skúsenosti v zásobovaní nemocníc antibiotikami, inzulínom, liekmi na astmu, srdcovo-cievne choroby, imuno-supresívne choroby, liekmi od bolesti.
• Pomoc osobne odovzdávame priamo v nemocniciach, školách, na farách a v utečeneckých centrách.
• Materiál nakupujeme za veľkoobchodné ceny vďaka priamym kontaktom s dodávateľmi a našej dôveryhodnej značke Caritas.

Kontakt

Opýtajte sa nás, čo potrebujeme nakúpiť z Vášho daru a komu pomoc poputuje. Kontaktujte nás, aj keď viete pomôcť inou formou.

Koordinátor pomoci

Viktor Porubský 
+421 901 909 089
viktor.porubsky@caritas.sk

Každé euro pomáha.

SK22 8330 0000 0029 0209 2257
Variabilný symbol: 93020 

SK22 8330 0000 0029 0209 2257
Variabilný symbol: 93020 

Každé euro pomáha.