Dom Charitas svätej Rodiny

O nás

Tento Dom Charitas je našim pilotným projektom v celostnom prístupe k mentálne a kombinovane postihnutým dospelým ľuďom. Cieľom projektu je šťastný a zmysluplný život našich obyvateľov. Našim hlavným prínosom je spôsob života podobný bežnému rodinnému životu a vzdialený neosobnej inštitucionálnej starostlivosti. V dome žije 9 ľudí, atmosféra tejto malej komunity veľmi pripomína tú rodinnú. Obyvatelia domu majú k dispozícii širokú ponuku vzdelávania, pracovnej činnosti, voľnočasových aj športových aktivít, priestor na relaxáciu aj duchovný čas.

O našom zariadení

Dom Charitas sv. Rodiny sa nachádza v nádhernom tichom prostredí pod lesom. 

Prijímatelia sociálnych služieb, ako sa klienti odborne nazývajú, bývajú v izbách samostatne. Všetky izby sú jednoposteľové, prijímatelia si tú svoju môžu zútulniť podľa vlastných predstáv. 

Pre rozvoj pracovných zručností je k dispozícii dielňa, v ktorej prijímatelia zhotovujú výrobky. Odmeňujeme nimi napríklad našich darcov a ľudí, ktorí sa rozhodnú nás podporiť. 

Kapacita

9 prijímateľov sociálnej služby

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Poskytujeme pobytovú celoročnú sociálnu službu osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby do dovŕšenia dôchodkového veku a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Detaily

Prijímateľom sociálnych služieb sa v domove sociálnych služieb

a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť, ošetrovateľskú činnosť

c) utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí

Zdravotnícke, psychologické a iné odborné služby zabezpečujeme externe.

Zaujímavosti

Veľmi nám záleží na samostatnosti a zlepšovaní schopností našich prijímateľov, na ich integrácii do spoločnosti. Niektorí už majú malé pracovné aktivity, napr. roznášanie letákov. Spolu s nimi sa z týchto príležitostí veľmi tešíme. Dôležitý je pre nás rešpekt a dôstojnosť.

Príležitostnými susedmi v dedine sú rodičia známeho moderátora Marcela z Fun rádia. 

V roku 2022 získal riaditeľ zariadenia, S. Švajka, ocenenie Dobré srdce.

Viac zaujímavostí o ľuďoch v tomto pobytovom zariadení si môžete prečítať na našom blogu.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Slavomír Švajka

Adresa: 

Čenčice 2, 059 13 Jánovce

Telefón: 

0910 842 844, 0904 224 315

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 07

EON 2023

DSS Stiahnuť v pdf

EON 2022

DSS Stiahnuť v pdf

EON 2021

DSS Stiahnuť v pdf

CENNÍK 

DSS Stiahnuť v pdf

Ďakujeme podporu: