Aktuality

Čo máme nové?

Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej

pridal: SpKCH | dátum: 19. novembra 2018 | kategória: Pedagogické

             “Tak a môžme začať. Pôda MŠ sv. Gianny je zavlažená a veríme, že vypestujeme detské srdcia hodné Božej slávy a naše dielo na zemi neskončí, lež vďaka Božej Láske prejde do Večnosti.”

Patrónka našej škôlky sv. Gianna Berettova Mollova

Úmysel zriadiť vo Svite cirkevnú materskú školu sa datuje zhruba do roku 2012,
kedy sa Katolícke biblické dielo na Slovensku, sídliace v severnom trakte farského
úradu presťahovalo do Ružomberka. Uvoľnené priestory sa stali ideálnym miestom
pre realizáciu tejto myšlienky.

Prvé kroky plánovania sa stali konkrétnymi v spolupráci Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosti Svit so Spišskou katolíckou charitou v roku Božieho milosrdenstva 2015.
Farnosť Svit dala objekt bývalého KBD Spišskej katolíckej charite do dlhodobého
nájmu. Dôležitou skutočnosťou pri realizácii myšlienky zriadiť MŠ bol aj výber
osobitnej patrónky MŠ, ktorou je sv. Gianna Berettova Mollova. MŠ nesie aj jej meno
v názve.

Našim cieľom je spolu s rodičmi vychovávať z detí dobrých, charakterných,
vzdelaných ľudí a kresťanov, schopných milovať, ctiť a prijímať ostatných ľudí,
dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania vzhľadom na orientáciu školy vychádzajú z
podmienok, úloh a poslania katolíckej školy. Preto v každej z dvoch tried MŠ sa bude
realizovať v rozsahu jedenkrát týždenne ako cielená vzdelávacia aktivita aj
rímskokatolícke náboženstvo.

Kontakt:
Adresa: Nábrežie Jána Pavla II, 697/4,059 21 Svit
Telefón: +421 901 721 025
Email:
msgiannasvit@caritas.sk

https://msgiannasvit.edupage.org