Ste pripravení pomáhať,
ale zatiaľ ste nenašli tú správnu misiu?

Pridajte sa k nám!


Možno spolu nedoletíme až na Mesiac,
ale môžeme niekomu aspoň na mesiac zlepšiť život.


Že toho nemáte až tak veľa na rozdávanie?
Niekedy postačí aj málo…
napríklad 2 % z daní, ktoré ste už odviedli štátu.

V roku 2022 sme pomohli viac ako 65 000 ľuďom.

Darovaním 2% zo svojich daní nám darujete krídla,
nech máme všetci šancu vzlietnuť.

Údaje pre poukázanie 2% 

Obchodné meno: Spišská katolícka charita

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi

Sídlo: Slovenská 1765/30, 052 01,  Spišská Nová Ves

IČO: 35514221

ČO SA STANE S VAŠIMI 2%?

Umožníte hendikepovaným deťom a tým, s neľahkým štartom do života, vzdelávať sa a nie iba snívať o tom, že možno raz POLETIA KU HVIEZDAM.

Pomôžete seniorom prežívať starobu dôstojne, vo vyhovujúcich podmienkach a s patričnou starostlivosťou.

Dáte istotu tým, ktorí sa boja že MESIAC NA NEBI opäť zatienia rakety.

Pacientom v terminálnom štádiu, o ktorých sa staráme v hospicoch, umožníte prežiť posledné mesiace s náležitou starostlivosťou.

Viacerí už nebudú musieť SPÁVAŤ POD HVIEZDAMI v zime.

Ako postupovať? 

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2022. – online formulár / stiahnúť predvyplnené PDF

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% – online formulár / stiahnúť predvyplnené PDF

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2023 na daňový úrad.

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A – online formulár / stiahnúť PDF

– fyzická osoba typ B – online formulár / stiahnúť PDF

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 30. MARCA 2023 na daňový úrad.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. 

Vyplnené tlačivá doručte do 30. MARCA 2023 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Spišskej katolíckej charity. Ďakujeme!

Každá cesta sa začína malým (možno len 2% -ným) krokom. Váš malý krok nám však pomôže na ceste k ľuďom, ktorí by nezvládli kráčať životom sami.

Ďakujeme.