DARUJTE 2%, ktoré pomáhajú.

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v SR odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov.

Vy, ako daňovníci, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť Spišskej katolíckej charity.

 

Dovoľte nám osloviť Vás s možnosťou podpory našej organizácie. 

 

Počas roka sme tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc v tom najširšom slova zmysle. Našimi klientmi sú opustené deti aj seniori, terminálne chorí, ľudia s fyzickým či mentálnym postihnutím, týrané matky, sociálne odkázaní aj ľudia, ktorí sa ocitli na ulici. 

 

Ďakujeme za Vašu podporu, ktorá nám umožnila starať sa o nich. Na Slovensku aj za hranicami. 

 

Údaje pre poukázanie 2%:

Obchodné meno: Spišská katolícka charita

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi

Sídlo: Slovenská 1765/30, 052 01,  Spišská Nová Ves

IČO: 35514221

Ako Darovať 2% DANE? 

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2023. – online formulár 

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% – online formulár 

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2024 na daňový úrad.

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A – online formulár 

– fyzická osoba typ B – online formulár 

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 30. MARCA 2024 na daňový úrad.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. 

Vyplnené tlačivá doručte do 30. MARCA 2024 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Spišskej katolíckej charity. 

Poznáte Števku?

Po tom, čo ju kuratela odobrala z osady, kde sa k nej správali horšie ako ku psovi, boli jej prognózy na prežitie minimálne. Števku neskôr umiestnili do nášho zariadenia, Centra pre deti a rodiny v Spišskej Novej Vsi. Dnes vie Števka chodiť a namiesto strachu má na tvári úsmev.

 

Vaše 2% putujú na konkrétnu pomoc.

 

Nad tým, čo Števka prežívala do jej deviatich rokov, krútia ľudia neveriacky hlavou. S ťažkým postihnutím ju rodičia nikdy nezobrali k doktorovi. Žila v dome s vypadnutými oknami a dverami a keďže nedokázala chodiť, nechali ju potrebu vykonávať do postele. Po tom, čo ju odobrala sociálna kuratela, prijali ju v Dome Charitas sv. Jozefa. „Diagnostikovali jej detskú mozgovú obrnu a ťažkú psychickú poruchu,“ hovorí vedúca zariadenia Alexandra Hovancová. „Učili sme ju piť, jesť aj rozprávať. Ostrihali sme jej vlasy, lebo v nich mala hnidy a vši a objavili sme kameň vrastený v hlave. Na tele mala stopy po zahasených ohorkoch, hrýzla ľudí, kričala a stále opakovala, že sa veľmi bojí.“

 

Napriek prognózam lekárov dnes dokáže Števka chodiť. Priamo v zariadení ju rehabilitujú štyrikrát týždenne. „V prostrední, do ktorého sa narodila, bola odkázaná na smrť. U nás našla starostlivosť, ale najmä, veľkú a úprimnú lásku,“ opisuje Alexandra Hovancová.

 

 

Zdroj

Seniori nepatria do starého železa. Seniori inšpirujú.

Sú medzi nami seniori, ktorí potrebujú spoločnosť a pomoc v priebehu dňa. Sú ešte ako-tak samostatní, ale samota nerobí nikomu dobre. Seniori nepatria do starého železa. Seniori inšpirujú. Prečítajte si príbeh o susedke, ktorá inšpirovala našu riaditeľku ADOS Charitas, Danu Spišiakovú, k otvoreniu denného stacionára v maličkej obci na severovýchode Slovenska.

 

Dana Spišiaková sa dostala na charitu po desaťročiach práce ako záchranárka. Rozpráva o susedke, ktorá bola po operácii oboch kolien, a napriek obmedzenej pohyblivosti okolo seba dokázala zhromaždiť susedov. Tí jej pomáhali s drobnými prácami. Jej domov sa stal miestom stretnutí, rozhovorov a vzájomnej podpory. Keď zomrela, susedky stratu tohto spoločenského stretnutia cítili, no u nikoho iného sa stretávať nezačali. To vnuklo myšlienku Dane myšlienku na otvorenie denného stacionára v Údole, obci pri Starej Ľubovni.
Dana rozpráva o svojej vízii poskytovať komunitnú starostlivosť seniorom, o tom, ako sa samotní prijímatelia zapájajú do rôznych aktivít v dennom stacionári, vrátane tkania, šitia, vyšívania a kreslenia. Spomína význam opatrovateliek, ktoré majú vzťah k ručným prácam, a tiež to, že sa snaží vytvoriť prostredie bez stresu. Aby zamestnanci do práce chodili radi.

 

Vaše 2% putujú aj na pomoc našim seniorom. Pretože si myslíme, že mať okolo seba komunitu v každom veku je veľmi dôležité.

 

Zdroj

S Vašou pomocou meníme ročne 

desaťtisíce ľudských životov.