Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Jána Bosca

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Riaditeľ: Mgr. Pavol Žmijovský
Adresa: Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie
Telefón: 053/45 04 115, 0904 224 317
E-mail: pavol.zmijovsky@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 06

Blízko Spišského Podhradia na Spišskej Kapitule sa nachádza viacero historicky vzácnych kanónií. Dve z nich, po komplexnej rekonštrukcii, ktorú inicioval a financoval spišský diecézny biskup slúžia pre účely sprevádzania starých a chorých kňazov, cirkevných zamestnancov a ostatných ťažko chorých ľudí z mesta a okolia.

EON 2018
DSS Stiahnuť v pdf
EON 2018
ZPS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
DSS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
ZPS Stiahnuť v pdf

V Dome Charitas sa nachádza zázemie pre 37 klientov v jedno a dvojposteľových izbách s kúpeľňou. K dispozícii je priestranná kaplnka zasvätená Panne Márii Pomocnici kresťanov, v ktorej denne kňazi – obyvatelia domu, ale aj iní, slúžia svätú omšu a vysluhujú sviatosti Cirkvi. Diakoni a bohoslovci z neďalekého Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka sú tiež nápomocní klientom. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečujú externí lekári a rehoľné sestry Sv. Kríža. Upevňovanie kondície a rehabilitácia klientov je zabezpečovaná v miestnosti, kde je inštalovaná hydromasážna vaňa.

V exteriéri Domu Charitas je malé jazierko, besiedka, lavičky a park so zákutiami na kontempláciu i odpočinok. Neďaleké okolie ponúka zastavenia krížovej cesty, viaceré kaplnky k modlitbe, pramene a turistické chodníky Dreveníka a Spišského hradu zasa možnosť načretia do histórie stredného Spiša.

V Dome Charitas poskytujeme racionálnu a diabetickú stravu pre dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných.