Dom Charitas sv. Jána Bosca

O nás

V tomto charitnom zariadení sa spájajú dva druhy služby.

Prvou je Zariadenie pre seniorov (ZPS). Poskytujeme tu ubytovanie ľuďom v dôchodkovom veku, o ktorých sa rodinní príslušníci nemôžu alebo nedokážu postarať. Poskytujeme im sociálnu rehabilitáciu, pomáhame s obslužnými činnosťami, zabezpečujeme opatrovateľskú starostlivosť a záujmovú činnosť.

Druhou je Domov sociálnych služieb (DSS), kde sa staráme o fyzické osoby, ktoré ešte nedovŕšili dôchodkový vek, ale sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

O našom zariadení

Blízko Spišského Podhradia na Spišskej Kapitule sú historicky cenné kanónie. Po rekonštrukcii financovanej diecéznym biskupom sa dve z nich využívajú na sprevádzanie starších a chorých kňazov, cirkevných zamestnancov a ťažko chorých ľudí z mesta a okolia.

Kapacita

Spolu 37 prijímateľov sociálnej služby, rozmenené na drobné:

Zariadenie pre seniorov má maximálnu kapacitu 32 osôb a Domov sociálnych služieb 5  prijímateľov sociálnej služby.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Dom Charitas sv. Jána Bosca poskytuje celoročné sociálne služby. Ubytovanie je v jedno- a dvojlôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou.

Máme aj kaplnku zasvätenú Panne Márii Pomocnici kresťanov, kde kňazi denne slúžia svätú omšu a vysluhujú sviatosti Cirkvi. Klientom pomáhajú aj diakoni a bohoslovci zo seminára.

Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú externí lekári a sestry z ADOS Levoča. Na rehabilitáciu je k dispozícii miestnosť s hydromasážnou vaňou.

Pred Domom Charitas nájdete malé jazierko, besiedku, lavičky a park na oddych. V blízkom okolí sú krížové cesty, kaplnky na modlitbu, pramene a turistické chodníky napr. na Dreveník a Spišský hrad, pre objavenie histórie stredného Spiša.

Poskytujeme zdravú stravu pre dôchodcov, chorých a ľudí v núdzi, vrátane tých s diabetom.

Detaily

Prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb sa

 (a) poskytujú

odborné činnosti:
– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia

obslužné činnosti:
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:
– osobné vybavenie

(b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

(c) zabezpečuje:

– ošetrovateľská starostlivosť
– záujmová činnosť

Zaujímavosti

V areáli máme veľkú záhradu, ktorú obývajú aj sliepky, husi a kačky.

Sme súčasťou Spišskej Kapituly, kde okrem nás nájdete aj katedrálu, Biskupský úrad, biskupskú záhradu, kňazský seminár či reštauráciu St. Martin.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Dušan Galica, PhD.

Adresa: 

Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie

Telefón: 

053/45 04 115

0910 842 573

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 06

EON 2023

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

EON 2022

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf

EON 2021

ZpS – Stiahnuť pdf

DSS – Stiahnuť pdf