Farské charity

Čo je farská charita?

Farská charita (FCH) je skupina veriacich ľudí, ktorí sa spojili, aby pomáhali druhým. Vznikla z kresťanského presvedčenia, že je dôležité starať sa o ľudí okolo nás. 

Čo je cieľom farskej charity?

Farská charita má dôležité poslanie – pomáhať a konať dobro. Jej cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. 
Snaží sa prispieť k znižovaniu chudoby a utrpenia, pomáha lokálne ľuďom
vo svojej farnosti.

Kto tvorí farskú charitu?

FCH:

 • má svojho predsedu, ktorým je miestny farár
 • združuje dobrovoľníkov, ktorých vedie koordinátor
 • nemá právnu subjektivitu, právne a ekonomicky podlieha farskému úradu
 • riadi sa Štatútom farských charít, ktorý schvaľuje diecézny biskup
 • registrovaná a metodicky koordinovaná je Spišskou katolíckou charitou
Ako a komu pomáha FCH?
 • pomáha starým, chorým, ľuďom so zdravotným postihnutím, bez domova, utečencom, mnohodetným rodinám,
  deťom a mládeži, osamoteným, v krízových situáciách, misiách…
 • zbiera a distribuuje šatstvo
 • pripravuje kultúrne a spoločenské podujatia, tvorivé dielne, aktivity
  pre deti, mládež, rodiny, seniorov
 • poskytuje duchovnú pomoc
 • získava dary pre svoju činnosť
Kedy je čas zriadiť v našej farnosti Farskú charitu?

Nad vznikom farskej charity môžete uvažovať, ak existuje potreba pomoci vo farnosti, zároveň máte minimálne troch ochotných dobrovoľníkov, ktorí budú jej aktívnymi členmi a súhlas správcu farnosti. V takom prípade pošlite vypísanú žiadosť našej kolegyni Evke, koordinátorke farských charít SpKCH. 

Zaujímavosti

Spišská katolícka charita má momentálne 39 zaregistrovaných farských charít na Orave, Liptove a Spiši.

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU

Stiahnuť v pdf

ŠTATÚT FCH

Stiahnuť v pdf

MORÁLNY KÓDEX

Stiahnuť v pdf

Kontakt

Koordinátorka FCH: 

Eva Puškárová

Telefón: 

+421 948 961 622