Zariadenie pre seniorov (ZpS)

Čo je zariadenie pre seniorov?

Zariadenia pre seniorov sú špecializované inštitúcie poskytujúce starostlivosť, podporu a pohodlie pre starších jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc s každodennými aktivitami alebo vyžadujú dlhodobú starostlivosť. Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a podporné prostredie pre seniorov, často kombinujú ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a sociálne aktivity.

Čo zahŕňajú služby zariadenia pre seniorov?

Typické služby v zariadeniach pre seniorov zahŕňajú osobnú starostlivosť, ako je kúpanie, obliekanie a podávanie liekov, ako aj pravidelné lekárske kontroly a monitorovanie zdravotného stavu. Okrem toho sa poskytuje aj stravovanie, úprava domácnosti a prístup k sociálnym aktivitám, aby sa podporila celková pohoda a kvalita života seniorov.

Kto využíva zariadenia pre seniorov?

Zariadenia pre seniorov sú určené pre starších jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc s každodennými úkonmi, starostlivosťou o zdravie alebo sociálnou interakciou. To môže zahŕňať seniorov s obmedzenou pohyblivosťou, demenciou, alebo tých, ktorí jednoducho potrebujú podporu pri starostlivosti v dôsledku pokročilého veku.

📍 Zápotočná 569, 028 01 Trstená
📞 043/53 93 782, 0904 224 320
✉️ anna.parcova@caritas.sk

Viac informácií 

📍Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie
📞 053/45 04 115, 0910 842 573
✉️ dusan.galica@caritas.sk

Viac informácií

📍Vyšný Slavkov 121, 053 74 Vyšný Slavkov
📞 053/45 84 100, 0904 224 318
✉️ marcela.pivovarnickova@caritas.sk

Viac informácií