Finančná pomoc

Ďakujeme, že nás chcete podporiť.

Vďaka vám, sa nám darí pomáhať čoraz väčšiemu počtu ľudí, ktorí našu a vašu pomoc potrebujú.

Podporiť nás môžete nasledujúcimi spôsobmi:

Bankovým prevodom
IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
VS: 804
Podporením konkretného zariadenia

vyberte konkrétne zariadenie
kontakt na riaditeľa zariadenia je uvedený v konkrétnej rubrike

dohodnite sa s ním na forme finančnej pomoci

Počas pravidelnej zbierky na charitu
 Prvá pôstna a prvá adventná nedeľa.