Finančná pomoc

Bankovým prevodom
IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
VS: 804

Podporením konkretného zariadenia

  • vyberte konkrétne zariadenie
    kontakt na riaditeľa zariadenia je uvedený v konkrétnej rubrike
  • dohodnite sa s ním na forme finančnej pomoci

Počas pravidelnej zbierky na charitu

 Prvá pôstna a prvá adventná nedeľa.