Finančná pomoc

Pomôcť blížnemu je jedným z najšľachetnejších činov. 

Pomôcť na úkor vlastného pohodlia, času či financií je cnosť. 

Poskytovanie pomoci nás učí o hodnote solidarity a empatii. 

Ale potrebovali ste už niekedy pomoc vy osobne?

Akúkoľvek pomoc. 

Niekedy potrebujeme pomoc v podobe času, inokedy skutku či peňazí.

Aj finančné dary majú svoje miesto v spoločnom úsilí o pomoc druhým. 

Aby sme mohli pomáhať a podporovať čo najväčšie množstvo núdznych, finančné príspevky sú pre našu organizáciu kľúčové. 

S vašou podporou môžeme poskytovať základné potreby, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, opateru a mnoho ďalších dôležitých služieb pre ľudí v ťažkej situácii. 

Vaše finančné dary nám dávajú nádej na zlepšenie kvality života mnohých ľudí a pomáhajú nám budovať lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.

Podporiť nás môžete nasledujúcimi spôsobmi:
Bankovým prevodom:

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 804

Podporením konkrétneho zariadenia

Vyberte si zariadenie, kontaktujte riaditeľa a dohodnite sa s ním na konkrétnej forme (ne)finančnej pomoci

Počas pravidelnej zbierky na charitu

Zbierky na charitu sa konajú pravidelne počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele v kostoloch. V týchto obdobiach môžete zahliadnuť kampane na podporu zbierky aj na sociálnych sieťach a prispieť online. 

 

Darovaním 2% dane z vášho príjmu

Možnosť podpory, ktorá vás nestojí nič, ale znamená pre nás tiež veľa. Každý rok sa môžete rozhodnúť či, a komu darujete časť svojej dane z príjmu.

Najrýchlejšia forma, akou nás môžete podporiť je platobná brána Darujme.sk
Ak ste zvedaví, na čo sme váš dar použili, prečítajte si našu výročnú správu.

Výročná správa 2022 – pdf

Výročná správa 2021 – pdf

Výročná správa 2020 – pdf

Ďakujeme všetkým našim donorom a podporovateľom, ktorí nám umožňujú pokračovať v našej misii poskytovať pomoc a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. 

Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá.