Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Vincenta de Paul

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Riaditeľ: Mgr. Marcela Pivovarničková
Adresa: Vyšný Slavkov 121, 053 74 Vyšný Slavkov
Telefón: 053/45 84 100, 0904 224 318
E-mail: marcela.pivovarnickova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 02

V Dome Charitas Sv. Vincenta de Paul spolu so starými, chorými a opustenými ľuďmi hľadáme zmysluplné a dôstojné naplnenie života v krásnom prostredí Levočských vrchov.

Poskytujeme tu sociálne služby v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov zdravotne postihnutým, starým a chorým ľuďom formou celoročného pobytu.

EON 2018
DSS Stiahnuť v pdf
EON 2018
ZPS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
DSS Stiahnuť v pdf
CENNÍK
ZPS Stiahnuť v pdf

Kapacita Domu Charitas je 15 klientov, čo umožňuje vytvorenie rodinného spoločenstva. Ubytovanie je možné v dvojposteľových a jednoposteľových izbách so samostatnou kúpeľňou. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme v spolupráci s praktickým lekárom a inými odborníkmi.

Každú nedeľu je v Dome Charitas slúžená svätá omša, podľa potrieb a želania vysluhovaná sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých.
Dôležitou náplňou personálu je zabezpečiť aktivizačný program, t.j. nácvik denných činností zameraných na udržiavanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie, činnostnú terapiu a rôzne pohybové aktivity.