Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas sv. Vincenta de Paul

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

V Dome Charitas Sv. Vincenta de Paul spolu so starými, chorými a opustenými ľuďmi hľadáme zmysluplné a dôstojné naplnenie života v krásnom prostredí Levočských vrchov na rozhraní regiónov Spiša a Šariša. Poskytujeme tu sociálne služby v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov zdravotne postihnutým, starým a chorým ľuďom formou celoročného pobytu.

Riaditeľ: Mgr. Marcela Pivovarničková
Adresa: Vyšný Slavkov 121, 053 73 Brutovce
Telefón: 053/45 84 100, 0904 224 318
E-mail: marcela.pivovarnickova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 02

Kapacita Domu Charitas je pre 15 prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových izbách a jednej trojlôžkovej izbe s príslušenstvom a samostatnou kúpeľňou. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme v spolupráci s praktickým lekárom a inými odbornými lekármi. 

Dbáme aj o duchovnú starostlivosť. Pre prijímateľov je slúžená svätá omša každú nedeľu a v prikázaný sviatok, a podľa potrieb a želania vysluhovaná sviatosť zmierenia. Dôležitou náplňou personálu je zabezpečiť aktivizačný program, t.j. nácvik denných činností zameraných na udržiavanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie, činnostnú terapiu a rôzne pohybové aktivity.

V Dome Charitas Sv. Vincenta poskytujeme sociálne služby pobytovou formou:

V ZARIADENÍ PRE SENIOROV 

fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú  odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa zákona o sociálnych službách

V zariadení pre seniorov  sa vykonávajú:

a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia

b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

c) ďalšie činnosti:

utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

– zabezpečuje záujmovú činnosť, ošetrovateľskú starostlivosť

V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku a sú  odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa zákona o sociálnych službách

V domove sociálnych služieb sa vykonávajú:

a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia

b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

c) ďalšie činnosti:

utvárajú podmienky na: úschovu cenných vecí, vzdelávanie

 – zabezpečuje záujmovú činnosť, ošetrovateľskú starostlivosť, rozvoj pracovných   zručností

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

Žiadosť o umiestnenie do DCHSV

CENNÍK

DSS – Stiahnuť pdf

ZPS – Stiahnuť pdf

EON 2023

DSS – Stiahnuť pdf

ZPS – Stiahnuť pdf

EON 2022

DSS – Stiahnuť pdf

ZPS – Stiahnuť pdf

EON 2021

DSS – Stiahnuť pdf

ZPS – Stiahnuť pdf