ADOS Charitas

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

O službe

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) Charitas patria do ambulantnej zdravotnej starostlivosti, kde sestry poskytujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom resp. prirodzenom prostredí pacienta.

Pre koho je služba určená?

Služba je určená pre chorých alebo postihnutých, ktorí potrebujú pomoc pri monitorovaní zdravotného stavu po prepustení z nemocnice. Sestry poskytujú odborné zdravotné služby v mieste bydliska pacienta.

Čo je cieľom tejto služby?

Cieľom ADOS Charitas je, aby pacient prežíval svoju chorobu a absenciu pôvodnej kvality života v podmienkach zmierňovania somatických ťažkostí a v prípade vyliečenia sa vrátil do pracovného procesu a žil kvalitný život.

Môžem si od vás požičať pomôcky?

Áno, ADOS Charitas zapožičiava aj zdravotnícke pomôcky, vedie o tom evidenciu (elek. polohovacie postele, antidekubitné matrace, invalidné vozíky, WC kreslá, biolampy, kyslíkové koncentrátory, pulzné oxymetre, odsávačky…).

Koľko ma to bude stáť?

ADOS služba je hradená z verejného zdravotného poistenia, pre pacienta je bezplatná. ADOS Charitas majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa.

Ako nám sestra z ADOS Charitas vie pomôcť?

Sestry realizujú návštevy každý deň, v prípade potreby, ak to nie je nutné, pacienta ošetrujú obdeň alebo podľa jeho potrieb a ordinácie lekára.

Sestra samostatne meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických funkcií a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, na základe ordinácie lekára vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z imobility, hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, aplikuje zábaly a obklady, odsáva sekréty z dýchacích ciest, ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, permanentné močové katétre, kanyly a stómie. Odoberá biologický materiál, zabezpečuje transport biologického materiálu.

Hodnotí, popisuje rany, úzko spolupracuje s chirurgom, kožným lekárom. Preväzuje a ošetruje rany.

Zavádza permanentné močové katétre u žien, rektálne rúrky, aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klyzmu, podáva lieky všetkými dostupnými formami, intravenózne aplikuje lieky a  parenterálnu výživu.

Sestra konzultuje stav pacienta s obvodným lekárom, špecialistom – nefrológom, hematológom, diabetológom, internistom, neurológom, onkológom, a ďalšími podľa stavu a závažnosti ochorenia.

Ak pacient nemá príbuzných, sestra komunikuje so sociálnymi pracovníkmi, ÚPSVaR, so starostami obcí.

Taktiež sa stará o dezinfekciu, čistotu ambulancie, o čistotu a dezinfekciu auta a jeho správny chod.

Nájdete nás:

Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416

Mgr. Agáta Žaškovská

Belopotockého 1 031 01 Liptovský Mikuláš Telefón: 044/551 46 61 Mobil: 0904 501 418 Mgr. Jana Trnovská
Sv. Anny 21 034 01 Ružomberok Telefón: 044/432 53 14 Mobil: 0904 501 417 Mgr. Jana Fulová

Požiarnická 973/49
053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422

Mgr. Silvia Kostelníková

Tvarožnianska 2490/16
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

Mgr. Alžbeta Buzeková – sr. Kamila

Sv. Cyrila a Metoda 318
029 01 Námestovo

Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Slovenská 30 052 01 Spišská Nová Ves Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463 Mgr. Silvia Kostelníková
Nám. generála Štefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa Telefón: 052/432 41 75 Mobil: 0904 501 420 Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová

Námestie Majstra Pavla 49
054 01 Levoča
Telefón: 053/451 16 14
Mobil: 0904 501 421

Mgr. Dana Ontkocová – sr. Timea

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Štúrova 508/66
061 01 Spišská Stará Ves

Mobil: 0910 842 657

Mgr. Dana Spišiaková, MPH

ul.J.Hertela 323 028 01 Trstená Mobil: 0910 852 068 Mgr. Katarína Hrkľová

Skúsenosti pacientov:

Ďakujem sestričke Janke, za jej starostlivosť u nás doma.
Lucia
Pacientka ADOS Ružomberok
Služba ADOS mi pomohla postarať sa o manželku po operácii.
Ján
Manžel pacientky ADOS Poprad
Sestrička Timea bola vždy veľmi milá a nápomocná.
Marcela
Pacientka ADOS Levoča