Newsletter

Čo je to charitný newsletter?

Newsletter nám umožňuje vytvoriť a budovať si s vami osobný vzťah. Každý odoslaný e-mail nám poskytuje príležitosť podeliť sa s vami, našimi podporovateľmi a priaznivcami, o novinky, ktoré sa dejú v našej organizácii.
Chceme vás informovať aj povzbudiť, aby ste sa angažovali v pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Čo sa v ňom dozviete?

V newslettri vám prinášame aktuálne informácie o akciách, prebiehajúcich kampaniach a zbierkach, novinky z oblasti dobrovoľníckej služby a výzvy, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy. Okrem toho s vami radi zdieľame naše úspechy (napr. ocenenia zamestnancov) a využívame ho aj ako nástroj na informovanie o potrebách v našich zariadeniach a službách. 

Ako často vám ho pošleme?

Newsletter vám pošleme raz mesačne. Konkrétne, môžete očakávať, že vám ho zašleme v poslednom týždni každého mesiaca. Budeme radi, ak chvíľku svojho cenného času venujete prečítaniu aktualít a pripojíte sa k nám v pomoci núdznym.