Dokumenty

Rok 2023

Rozhodnutie o registrácii verejnej zbierky – pdf

 

Rok 2022

Výročná správa – pdf

Rozhodnutie o registrácii verejnej zbierky – pdf

Predbežná správa – Verejná zbierka – JZ 2022 – pdf

Záverečná správa – Verejná zbierka – JZ 2022 – pdf

Doložka právoplatnosti – pdf

Ekonomicky oprávnené náklady – pdf

 

Verejná neanonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov pre Dom Charitas, Dolný Smokovec:

Súťažné podmienkyPDF

Súťažné podmienky (príloha č.1) – PDF

Súťažné zadanie – PDF

Súťažné pomôcky – PDF

Otázky a odpovede (aktualizácia 08.04.22) – PDF

Rok 2021

Výročná správa – pdf

Rozhodnutie o registrácii verejnej zbierky – pdf

Predbežná správa – Verejná zbierka – JZ 2021 – pdf

Záverečná správa – Verejná zbierka – JZ 2021 – pdf

Ekonomicky oprávnené náklady – pdf

 

Rok 2020

Výročná správa – pdf

Ekonomicky oprávnené náklady – pdf

Rozhodnutie o registrácii verejnej zbierky – pdf

Predbežná správa – Verejná zbierka – DMS – pdf

Záverečná správa – Verejná zbierka – DMS – pdf