Mobilné hospice

O službe

Cieľom mobilných hospicov Charitas je, aby pacient prežíval posledné štádium svojho života dôstojne,
v zmierňovaní bolestí a čo najkvalitnejšie. Sekundárne je cieľom aj sprevádzanie blízkych pred a určitý čas
aj po smrti človeka.

Poskytujeme celostné služby v domácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú v terminálnom
štádiu života, a to zdravotnícke (lekárske i sesterské), sociálne, psychologické a spirituálne služby prostredníctvom
hospicového tímu.

Ide o vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná na základe indikácie lekára mobilného
hospicu a po odsúhlasení revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je klient poistený.
Túto zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa.

📍 Slovenská 30, 052 01 Spiš. Nová Ves

📞 053/441 06 25, 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

 

📍 Tvarožianska 2490/16, 060 01 Kežmarok

📞 052/452 49 80, 0904 501 419

Zodpovedná osoba:
Mgr. Alžbeta Buzeková – sr. Kamila

 

📍 Belopotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

📞 044/551 46 61, 0904 501 418

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Trnovská

 

📍 Sv. Cyrila a Metóda 318, 029 01 Námestovo

📞 043/558 12 54, 0904 501 415

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jolana Kubicová

 

📍 Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy

📞 053/448 52 37, 0904 501 422

Zodpovedná osoba:
Mgr. Anna Lipovská, sr. Akvináta

 

📍 Nám. generála Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa

📞 052/432 41 75, 0904 501 420

Zodpovedná osoba:
Mgr. Iveta Tinathová

📍 Sv. Anny 21, 034 01 Ružomberok

📞 044/432 53 14, 0904 501 417

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Fulová

 

📍 Námestie Majstra Pavla 49, 054 01 Levoča

📞 053/451 16 14, 0904 501 421

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dana Ontkocová, sr. Timea

 

📍 Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad

📞 052/772 29 28, 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

 

📍Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín

📞 043/586 40 39, 0904 501 416

Zodpovedná osoba:
Mgr. Agáta Žaškovská