Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas Božej prozreteľnosti

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Domy Charitas

Riaditeľ: Mgr. Anna Bodoríková, sr. Júlia
Adresa: Borbisova 1126/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/56 21 932
E-mail: anna.bodorikova@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 202 00 02

Nocľaháreň je určená pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácií,
ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Nocľaháreň poskytuje:
1. ubytovanie
2. sociálne poradenstvo
3. nevyhnutné ošatenie a obuv

EON 2020
NO Stiahnuť v pdf
 
EON 2020
DS Stiahnuť v pdf

Utvára podmienky na:
1. Prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín
2. Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny