Špecializované sociálne poradenstvo

O nás

Špecializované sociálne poradenstvo je odborná činnosť, ktorej cieľom je pomôcť jednotlivcovi alebo rodine nájsť riešenie na prekonanie, zmiernenie, respektíve odstránenie ťažkosti, v ktorých sa jednotlivec alebo rodina ocitli. Odborná pomoc je poskytovaná všetkým klientom, ktorí majú zdravotné ťažkosti fyzického alebo psychického rázu, závislosti rôzneho druhu, vzťahové problémy, finančné problémy, zažívajúcim násilie v rodine. O poradenstvo môžu požiadať aj osoby bez domova alebo ich príbuzní, taktiež jednotlivci, ktorí vnímajú potrebu zmeny v svojom živote.

Konkrétna pomoc spočíva v pomoci pri vyrovnaní sa s rozvodom, stratou blízkeho človeka, s nezamestnanosťou, závislosťou, pomoc pri vybavovaní výživného, stabilizácia psychických problémov, pomoc pri umiestnení klienta do sociálneho zariadenia, nácvik komunikačných zručností, spôsoby riešenia konfliktov, rozvoj sebapoznania a pod.

Špecializované sociálne poradenstvo upravuje § 19 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Akú starostlivosť poskytujete?

Špecializované sociálne poradenstvo sa poskytuje bezplatne:

  • jednotlivcom a rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi
  • jednotlivcom a rodinám zažívajúcim násilie, týranie, zneužívanie, šikanovanie
  • osamelým rodičom s maloletými deťmi
  • seniorom a ich príbuzným
  • nezamestnaným
  • osobám zdravotne a sociálne znevýhodneným a ich príbuzným
  • osobám sociálne vylúčeným alebo takým, ktoré sú sociálnym vylúčením ohrozené

Kontakty

Spišská Nová Ves

Adresa: Slovenská 30, 052 01, Spišská Nová Ves

Špecializovaný sociálny poradca, garant ŠSP, supervízor:

Mgr. Marta Chabadová

Telefón: 

0914 320 521

Špecializovaný sociálny poradca, terapeut:

PhDr. Zuzana Šariská, PhD.

Telefón: 

0903 982 646

Špecializovaný sociálny poradca, supervízor:

Mgr. Gabriela Kuchárová

Telefón: 

0902 095 817

EON 2023 – PDF

EON 2022 – PDF

EON 2021 – PDF

Levoča

Adresa: Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01, Levoča

Špecializovaný sociálny poradca, supervízor:

Mgr. et Mgr. Petra Antalová

Telefón: 

0910 842 846

EON 2023 – PDF

EON 2022 – PDF

EON 2021 – PDF

Spišské Podhradie

Adresa: Mariánske Námestie č.1, 053 04, Spišské Podhradie

Špecializovaný sociálny poradca:

Mgr. Lucia Pekarčíková

Telefón: 

0909 250 578

EON 2023 – PDF

EON 2022 – PDF

EON 2021 – PDF

Liptovský Mikuláš - poradňa sv. Bakhity

Adresa: Belopotockého č.1 (katolícky dom), 031 01, Liptovský Mikuláš

Špecializovaný sociálny poradca, terapeut, supervízor:

Mgr. Magdaléna Kubišová

Telefón: 

0909 250 914

Špecializovaný sociálny poradca:

Mgr. Zuzana Brtáňová

Telefón: 

0910 842 777

EON 2023 – PDF

EON 2022 – PDF

EON 2021 – PDF

Poprad

Adresa: Alžbetina 372/5, 058 01, Poprad

Špecializovaný sociálny poradca:

Mgr. Štefánia Jašíková

Telefón: 

0909 250 689

EON 2023 – PDF

EON 2022 – PDF

Kežmarok

Adresa: Tvarožnianska 2490/16, 060 01, Kežmarok

Špecializovaný sociálny poradca:

PhDr. Katarína Budzáková

Telefón: 

0909 250 691

EON 2023 – PDF

EON 2022 – PDF

Dolný Kubín

Adresa: Námestie Jána Vojtaššáka 1551/1, 026 01, Dolný Kubín

Špecializovaný sociálny poradca:

Mgr. Lenka Bernátová

Telefón: 

0909 250 617

EON 2023 – PDF

EON 2022 – PDF

Ružomberok

Adresa: Majere 5, 034 01, Ružomberok

Špecializovaný sociálny poradca:

Mgr. Jana Kelemenová

Telefón: 

0901 909 159

EON 2023 – PDF

EON 2022 – PDF