Aktuality

Čo máme nové?

Charitatívna služba v rodinách

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Terénne

Ide o službu poskytovanú v mieste pobytu užívateľa. Slúži individuálnym potrebám osôb so zníženou sebestačnosťou (z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia). Sekundárne má byť aj pomocou pre blízkych príbuzných, ktorí sa chcú o svojich starkých postarať, ale majú mnoho povinností vo vlastnej rodine, musia pracovať , neraz aj cestovať za prácou alebo sú z dlhodobej starostlivosti veľmi unavení.

Tieto služby poskytujeme na Orave, Liptove a Spiši sieťovo, a to na základe platných registrov podľa legislatívy SR a po písomne uzatvorenej dohode s mestom alebo obcou.

Ponúkame pomoc pri rozvoji a udržiavaní schopností bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu, osobnú hygienu, stravovanie a chod domácnosti, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti, sprostredkovanie kontaktu s okolím a ďalšie. Toto užívateľom umožňuje necítiť sa osamotene a zmysluplne prežívať každý deň.

V rámci projektu Charita organizuje individuálne požičiavanie pomôcok na zabezpečenie dôstojnej starostlivosti a uľahčenie služby sestrám alebo príbuzným človeka. Služba môže byť zabezpečovaná aj ťažko zdravotne postihnutým alebo v krízovej situácii aj rodine s deťmi.

Betlanovce

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Koscelníková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Bystrany

Požiarnická 973/49
053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422
Mgr. Ľudmila Gondová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Dolný Kubín

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

KRÍZOVÝ PLÁN 

CENNÍK

Gánovce

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Hrabušice

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Koscelníková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Hranovnica

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Istebné

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

KRÍZOVÝ PLÁN 

CENNÍK

Kravany

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Lendak

Kostolné námestie č. 18
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419
Mgr. Alžbeta Buzeková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Letanovce

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Koscelníková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Likavka

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Liptovská Lužná

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Liptovská Štiavnica

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Liptovské Revúce

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Liptovský Mikuláš

Belopotockého 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/551 46 61
Mobil: 0904 501 418
Mgr. Jana Trnovská

KRÍZOVÝ PLÁN 

Lisková

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Ľubochňa

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Lúčky

Majere 5
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417
Bc. Daniela Baníková Baštigálová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Markušovce

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Koscelníková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Rudňany

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Koscelníková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Sihelné

Sv. Cyrila a Metoda 318
029 01 Námestovo
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415
Mgr. Jolana Kubicová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Slovenská Ves

Kostolné námestie č. 18
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419
PhDr. Katarína Budzáková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Spišská Nová Ves

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Kostelníková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Spišská Teplica

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Spišské Bystré

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Spišský Štiavnik

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Svit

Jilemnického 32
059 21 Svit
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Šuňava

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Veľká Lomnica

Kostolné námestie č. 18
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419
PhDr. Katarína Budzáková

KRÍZOVÝ PLÁN 

Vernár

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Vikartovce

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620
Mgr. Mária Svitaňová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Zázrivá

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

KRÍZOVÝ PLÁN 

CENNÍK

Zubrohlava

Sv. Cirila a Metoda 318
029 01 Námestovo
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415
Mgr. Jolana Kubicová

KRÍZOVÝ PLÁN 

Žaškov

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

KRÍZOVÝ PLÁN 

CENNÍK