Denné stacionáre

O službe

Poslaním denného stacionára je skvalitniť a zlepšiť život seniorov a osobám s ťažkým zdravotným, snaha o dosiahnutie najvyššieho možného rozvoja ich osobnosti, vyplniť voľný čas, vytvoriť podmienky pre zamedzenie osamelosti.

Pre koho je služba určená?

Služba je určená pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Bližšie to špecifikuje zákon č. 448/ 2008 Z.z.

Čo je cieľom tejto služby?

Cieľom denného stacionára je zabezpečiť prijímateľom sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie,  rozvíjať pracovné zručnosti a záujmovú činnosť. 

Koľko ma to bude stáť?

Úhrady za služby jednotlivých denných stacionárov nájdete po rozkliknutí konkrétneho DS nižšie na tejto stránke. 

Zaujímavosti

V našich denných stacionároch radi prijímame návštevy. Denné stacionáre majú kontakty s okolitými materskými, základnými či umeleckými školami, ktoré v priebehu roka neraz zavítajú s milým programom a potešia našich prijímateľov.

Ako vyzerá deň v dennom stacionári?

V každom z týchto  ambulantných zariadení sociálnej služby prijímatelia prežívajú bohatý spoločenský, ale aj kultúrny program.

Počas dňa naši zamestnanci pracujú s prijímateľmi sociálnej služby a priestor je venovaný:

  • aktivitám na zlepšenie mobility – zdravotné cvičenia, aktivity s loptami, bedminton v sede, kolky,
  • aktivitám zameraným na kreatívnu činnosť a  zlepšenie jemnej motoriky – vyrábanie predmetov z rôznych materiálov, napr. adventné vence, ikebany, jarné vence, kreslenie, ručné práce ako štrikovanie, háčkovanie,
  • aktivitám zameraným na tréning pamäte – vypĺňanie pracovných listov na podporu pamäte, učenie básní a cudzích jazykov
  • duchovným aktivitám – spoločná modlitba, pozeranie hodnotných filmov, počúvanie hudby.

Mnohé z diel a tvorby našich prijímateľov prezentujeme na verejnosti, napr. v charitnom stánku na vianočných trhoch v Bratislave, na púti charít a pod.

Dom Charitas Božej prozreteľnosti – DS

📍Borbisova 385/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
📞  0904 501 418
Email: jana.trnovska@caritas.sk

Mgr. Jana Trnovská
Kapacita: 15

EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas sv. Ondreja – DS

📍Hôrka 331, 059 12 Hôrka

📞
  0903 882 620, 052/772 29 28
Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
Kapacita: 12

EON 2023 • EON 2022 • EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas sv. Štefana – DS

📍Domaňovce 31, 053 02 Domaňovce

📞
  0910 852 213
Kapacita: 20

EON 2023 • EON 2022 • EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas sv. Terézie z Lisieux – DS

📍SNP 86/44, 059 16 Hranovnica

📞
 0903 882 620, 052/772 29 28

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Kapacita: 12

EON 2023

 

Dom Charitas Panny Márie Lurdskej – DS

ukončená činnosť k 31.7.2023

📍 Kláštorná 202/3, 059 14 Spišský Štiavnik
📞 052/779 85 37,  0910 852 464

EON 2021 

Dom Charitas sv. Martina – DS

📍Vikartovce 159, 059 19 Vikartovce
📞  052/772 29 28, 0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
Kapacita: 8

EON 2023  EON 2022  EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas sv. Kamila – DS

📍Matúšovská 474, 027 21 Žaškov


📞
043/586 40 39,  0904 501 416
Mgr. Agáta Žaškovská
Kapacita: 13

EON 2023 • EON 2022 • EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas Panny Márie Matky ustavičnej pomoci – DS

📍Kostolná 51, 059 07 Lendak

📞
 0904 501 419
Mgr. Alžbeta Buzeková
Kapacita: 10

EON 2023 • EON 2022 • EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas sv. Kataríny Labouré – DS

📍Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

📞
 0911 442 599
Mgr. Vladislava Polomová
Kapacita: 50

EON 2023 • EON 2022 • EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas Panny Márie, Kráľovnej Pokoja

📍Školská ul. 166/20,

034 91 Ľubochňa


📞
 0901 909 159
Mgr. Jana Kelemenová
EON 2023

 

Dom Charitas sv. Marty – DS

📍Lisková 35, 034 81 Lisková

📞
 044/432 53 14,  0904 404 827
Mgr. et Mgr. Monika Turacová, PhD.
Kapacita: 18

EON 2023  EON 2022 • EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej – DS
📍Sv. Cyrila a Metoda 318, 029 01 Námestovo

📞
 043/558 12 54,  0904 501 415
Mgr. Jolana Kubicová

Kapacita: 23
 
Dom Charitas sv. Demetera – DS

📍Údol 55, 065 45 Plavnica

📞
  0910 842 657,  0908 854 116
Mgr. Dana Spišiaková, MPH
Kapacita: 17

EON 2023 • EON 2022 • EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas sv. Vendelína – DS

📍Námestie sv. Vendelína 530/1, 027 32 Zuberec

📞
0904 996 982
Mgr. Janka Benická
Kapacita: 10

EON 2023 • EON 2022 • EON 2021
CENNÍK

Dom Charitas sv. Terézie z Lisieux – DS

ukončená činnosť k 31.12.2021

📍Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
EON 2022 • EON 2021