Požičiavanie zdravotníckych pomôcok

Medzi naše zdravotnícke služby patrí aj zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok. 
Konkrétne ich požičiavajú Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS Charitas).
Požičať si u nás môžete napríklad elektrické polohovacie postele, antidekubitné matrace, invalidné vozíky, WC kreslá, biolampy, kyslíkové koncentrátory, pulzné oxymetre, odsávačky a ďalšie. 

Bližšie informácie vám poskytnú naše sestry z ADOS Charitas. 

Pomôcky si môžete zapožičať v ADOS Charitas:

Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416

Mgr. Agáta Žaškovská

Belopotockého 1 031 01 Liptovský Mikuláš Telefón: 044/551 46 61 Mobil: 0904 501 418 Mgr. Jana Trnovská
Sv. Anny 21 034 01 Ružomberok Telefón: 044/432 53 14 Mobil: 0904 501 417 Mgr. Jana Fulová

Požiarnická 973/49
053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422

Mgr. Silvia Kostelníková

Tvarožnianska 2490/16
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

Mgr. Alžbeta Buzeková – sr. Kamila

Sv. Cyrila a Metoda 318
029 01 Námestovo

Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Slovenská 30 052 01 Spišská Nová Ves Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463 Mgr. Silvia Kostelníková
Nám. generála Štefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa Telefón: 052/432 41 75 Mobil: 0904 501 420 Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová

Námestie Majstra Pavla 49
054 01 Levoča
Telefón: 053/451 16 14
Mobil: 0904 501 421

Mgr. Dana Ontkocová – sr. Timea

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Štúrova 508/66
061 01 Spišská Stará Ves

Mobil: 0910 842 657

Mgr. Dana Spišiaková, MPH

ul.J.Hertela 323 028 01 Trstená Mobil: 0910 852 068 Mgr. Katarína Hrkľová