Aktuality

Čo máme nové?

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas (ADOS Charitas)

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Terénne

Cieľom ADOS Charitas je, aby pacient prežíval svoju chorobu a absenciu pôvodnej kvality života v podmienkach zmierňovania somatických ťažkostí a v prípade vyliečenia sa vrátil do pracovného procesu a žil kvalitný život.

ADOS Charitas majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa.

Poskytujeme komplexné zdravotnícke služby v domácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú prepustení z nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ďalej hlavne pre dlhodobo chorých, starých, prostredníctvom odborne pripravených zdravotných sestier, na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom. Štandardnú zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa.

Dolný Kubín

Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
026 01 Dolný Kubín
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416

Mgr. Agáta Žaškovská

Kežmarok

Tvarožnianska 2490/16
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

Mgr. Alžbeta Buzeková – sr. Kamila

Levoča

Námestie Majstra Pavla 49
054 01 Levoča
Telefón: 053/451 16 14
Mobil: 0904 501 421

Mgr. Dana Ontkocová – sr. Timea

Liptovský Mikuláš

Belopotockého 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 044/551 46 61
Mobil: 0904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

Námestovo

Sv. Cyrila a Metoda 318
029 01 Námestovo
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Poprad

Alžbetina 372/5
058 01 Poprad
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Ružomberok

Sv. Anny 21
034 01 Ružomberok
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Mgr. Jana Fulová

Spišská Nová Ves

Slovenská 30
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Silvia Kostelníková

Spišská Stará Ves

Štúrova 508/66
061 01 Spišská Stará Ves
Mobil: 0910 842 657

Mgr. Dana Spišiaková, MPH

Spišské Vlachy

Požiarnická 973/49
053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422

Mgr. Anna Lipovská, sr. Akvináta

Stará Ľubovňa

Nám. generála Štefánika 6
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052/432 41 75
Mobil: 0904 501 420

Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová

Trstená

ul.J.Hertela 323
028 01 Trstená
Mobil: 0910 852 068

Mgr. Katarína Hrkľová