Zariadenie podporovaného bývania (ZpB)

Čo je zariadenie podporovaného bývania?

Zariadenie podporovaného bývania poskytuje sociálnu službu pre fyzické osoby od 16. roku života do dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. 

Zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú službu s prispôsobeným režimom, ktorý zohľadňuje potreby a schopnosti jeho obyvateľov.

Čo zahŕňajú služby zariadenia podporovaného bývania?

Služby zariadenia podporovaného bývania zahŕňajú odbornú pomoc, vrátane opatrovníckych povinností a rozvoja pracovných zručností, ako aj obslužné činnosti vrátane stravovania a údržby. Poskytujú aj sociálne poradenstvo, podporu pri organizovaní času a vzdelávanie. 

Ako vybrať vhodné zariadenie podporovaného bývania?

Pri výbere vhodného zariadenia podporovaného bývania je kľúčové zvážiť potreby klienta, kvalitu poskytovaných služieb a reputáciu zariadenia. Dôležité je tiež pozrieť sa na personál a ich odbornosť, umiestnenie a dostupnosť zariadenia a finančné aspekty. Odporúčania odborníkov a skúsenosti iných klientov môžu pomôcť pri rozhodovaní. 

📍 Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
📞 053/44 85 559, 0910 242 240
✉️ juraj.gabzdil@caritas.sk

Viac informácií

📍 Cintorínska 5, 053 61 Spišské Vlachy
📞 053/44 85 559, 0910 242 240
✉️ juraj.gabzdil@caritas.sk

Viac informácií