Kategória

Prešovský samosprávny kraj

19. nov 2021

Aktuálne správy

Zrealizovaný projekt „Dôstojná staroba“

Na základe zmluvy č.1669/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 78/219 v […]

5. okt 2021

Aktuálne správy

Zrealizovaný projekt “Bezpečné kroky”

Správa o vyhodnotení realizácie projektu s názvom: „Bezpečné kroky“ Na základe zmluvy […]

30. okt 2019

Aktuálne správy

Zdravo, rýchlo a efektívne

V mesiacoch máj 2019 – október 2019 realizovala Spišská […]

30. aug 2019

Aktuálne správy

Nové okná – krajší každý deň v Dennom stacionári sv. Štefana

V Dennom stacionári sv. Štefana v Domaňovciach sa v mesiaci august 2019 […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

1. apr 2019

Aktuálne správy

Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a kvality života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení – Dom Charitas sv. Jána Almužníka Nová Ľubovňa

Ciele projektu Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni je nové […]