Kategória

Prešovský samosprávny kraj

Nové vybavenie izieb klientov 

Spišská katolícka charita sa v rámci zverejnenej Výzvy Prešovského samosprávneho kraja (Výzva poslancov […]

Nové vybavenie spoločných priestorov a izieb klientov v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni

V rámci Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o dotácie pre rok […]

Skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby pre našich seniorov

V zariadení sociálnych služieb v Spišskom Štiavniku sa poskytuje sociálna služba prijímateľom v […]

Oprava fasády v DS Domaňovce

V cirkevnej budove farnosti Domaňovce prevádzkuje Spišská katolícka charita denný stacionár. Ak chce […]

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“

Matka Tereza

14. dec 2021

Aktuálne správy

Podpora opatrovateľskej služby II.

Spišská katolícka charita sa zapojila do Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – […]

19. nov 2021

Aktuálne správy

Zrealizovaný projekt „Dôstojná staroba“

Na základe zmluvy č.1669/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 78/219 v […]

5. okt 2021

Aktuálne správy

Zrealizovaný projekt “Bezpečné kroky”

Správa o vyhodnotení realizácie projektu s názvom: „Bezpečné kroky“ Na základe zmluvy […]

30. okt 2019

Aktuálne správy

Zdravo, rýchlo a efektívne

V mesiacoch máj 2019 – október 2019 realizovala Spišská […]

  • 1
  • 2