Kategória

Prešovský samosprávny kraj

30. okt 2019

Aktuálne správy

Zdravo, rýchlo a efektívne

V mesiacoch máj 2019 – október 2019 realizovala Spišská […]

30. aug 2019

Aktuálne správy

Nové okná – krajší každý deň v Dennom stacionári sv. Štefana

V Dennom stacionári sv. Štefana v Domaňovciach sa v mesiaci august 2019 […]

1. apr 2019

Aktuálne správy

Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a kvality života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení – Dom Charitas sv. Jána Almužníka Nová Ľubovňa

Ciele projektu Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni je nové […]