Operačný program kvalita životného prostredia

Predkladaný projekt rieši vodozádržné opatrenia na budove Spišskej katolíckej charity (Dom Charitas sv. Jána Almužníka) v obci Nová Ľubovňa. Celý objekt je vo vlastníctve Spišskej katolíckej charity a slúži ako zariadenie sociálnych služieb, ktoré sú poskytované v špecializovanom zariadení. Cieľovou skupinou nie sú iba fyzické osoby  s mentálnym postihnutím, s poruchami správania a telesným postihnutím nachádzajúcim sa v danom zariadení, ale aj občania obce Nová Ľubovňa, kde predkladaný projekt rieši vodozádržné opatrenia ako celok pre uzémie, na ktorom sa bude projekt realizovať. Predkladaným projektom sa neriešia primárne iba problémy s klímou, ale aj poznanie a vnímanie ľudí s rôznym postihnutím. Daný projekt prepája technické riešenia spolu so sociálnymi potrebami hendikepovaných. Vybudovaním zelenej strechy sa vytvorí priestor, ktorý bude slúžiť na rôzne terapie a zlepší tak vnímanie ľudí, ktorým to život nemohol umožniť.

Dokumenty: