Kategória

Projekty

8. okt 2019

Projekty

Projekt „Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji“

Projekt „Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji“ je realizovaný […]

30. aug 2019

Aktuálne správy

Nové okná – krajší každý deň v Dennom stacionári sv. Štefana

V Dennom stacionári sv. Štefana v Domaňovciach sa v mesiaci august 2019 […]

1. apr 2019

Aktuálne správy

Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a kvality života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení – Dom Charitas sv. Jána Almužníka Nová Ľubovňa

Ciele projektu Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni je nové […]

7. feb 2019

Aktuálne správy

Dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

21. jan 2019

Aktuálne správy

Projekt – Prístavba a rekonštrukcia objektu – Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej

Prijímateľ:  Spišská Katolícka Charita Názov projektu: Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia […]

15. jan 2019

Aktuálne správy

Projekt „Prístavaba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej“ vo Svite, registračné číslo zmluvy IROP-Z-302021H530-221-10.

Projekt reaguje na požiadavky rodičov, ktoré chcú svojim deťom zabezpečiť […]

26. júla 2018

Aktuálne správy

Projekt I – Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Projekt „Zriadenie materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho“ je […]