Kategória

Projekty

30. aug 2019

Aktuálne správy

Nové okná – krajší každý deň v Dennom stacionári sv. Štefana

V Dennom stacionári sv. Štefana v Domaňovciach sa v mesiaci august 2019 […]

1. apr 2019

Aktuálne správy

Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a kvality života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení – Dom Charitas sv. Jána Almužníka Nová Ľubovňa

Ciele projektu Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni je nové […]

7. feb 2019

Aktuálne správy

Dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby

21. jan 2019

Aktuálne správy

Projekt – Prístavba a rekonštrukcia objektu – Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej

Prijímateľ:  Spišská Katolícka Charita Názov projektu: Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

15. jan 2019

Aktuálne správy

Projekt „Prístavaba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej“ vo Svite, registračné číslo zmluvy IROP-Z-302021H530-221-10.

Projekt reaguje na požiadavky rodičov, ktoré chcú svojim deťom zabezpečiť […]

26. júla 2018

Aktuálne správy

Projekt I – Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Projekt „Zriadenie materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho“ je […]