Aktuality

Čo máme nové?

Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 15. apríla 2024 | kategória: Plán obnovy

Vďaka podpore z Plánu obnovy sme v Hospici sv. Alžbety v Ľubici spustili projekt Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti. Tento projekt je kľúčovým krokom k skvalitneniu poskytovanej starostlivosti a zlepšeniu podmienok pre našich pacientov. Veríme,  že aj vďaka tomuto projektu budeme môcť poskytovať ešte lepšiu a dôstojnejšiu starostlivosť ľudom v terminálnom štádiu života.