Aktuality

Čo máme nové?

Nové vybavenie izieb klientov 

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 30. novembra 2023 | kategória: Prešovský samosprávny kraj

Spišská katolícka charita sa v rámci zverejnenej Výzvy Prešovského samosprávneho kraja (Výzva poslancov PSK) na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2023, v zmysle VZN PSK č. 78/2019 zapojila do programu 3.2 – SOCIÁLNE SLUŽBY – bežné výdavky a predložila písomnú žiadosť za účelom realizácie projektu s názvom „Nové vybavenie izieb klientov Domu Charitas Svätej Rodiny“. Žiadosť bola schválená a medzi Spišskou katolíckou charitou a Prešovským samosprávnym krajom bola uzatvorená zmluva č. 810/2023/OPR.

Vďaka poskytnutej finančnej dotácii Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000 € a vlastným zdrojom financovania sa v mesiaci október podarilo zrealizovať projekt, ktorého predmetom bol nákup dvoch polohovacích postelelí, jedného antidekubitného matraca, jedeného matraca na mieru, výškovo nastaviteľnej toaletnej stoličky a toaletného vozíka na kolieskach.

Realizáciou tohto projektu sa prispelo k skvalitneniu sociálnej služby a zakúpené pomôcky zabezpečia prijímateľom sociálnych služieb komfort a spokojnosť.