Aktuality

Čo máme nové?

Rehabilitácia klientov v kúpeľoch Vyšné Ružbachy

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 11. decembra 2023 | kategória: Nadácia VUB

V ďaka Nadácii VÚB  si mohli naši klienti užiť dávku kúpeľného oddychu. 
 
Hlavným cieľom projektu bolo odbúrať u našich klientov stereotyp a ponúknuť im nové, moderné možnosti v rámci zlepšenia ich fyzického a psychického zdravia. V našom zariadení sú umiestnení klienti s mentálnym, fyzickým a kombinovaným postihnutím a taktiež aj s poruchami správania, ktorých trápia ochorenia pohybového aparátu. 
 
Liečivá termálna voda a rehabilitácia v kúpeľoch im priaznivo pomohla pri ich liečbe. Miestom realizácie projektu boli Kúpele Vyšné Ružbachy, ktoré sú zamerané na telesné aj duševné zdravie. Výnimočnosťou je fakt, že daný projekt prepájal zdravotné potreby so sociálnymi potrebami hendikepovaných nášho zariadenia. Realizáciou daného projektu sa vytvoril priestor, ktorý rozvinul naše terapie a zlepšil tak vnímanie ľudí, ktorým to život nemohol umožniť. Niektorí klienti sú odkázaní na mechanický vozík, alebo majú obmedzenú pohyblivosť v dôsledku spasticít na horných končatinách, dolných končatinách, kontraktúr v kolenách a liečebná telesná výchova zameraná na uvoľnenie kontraktúr a spasticít by im zlepšila pohyblivosť končatín, mobilitu a celkovú kvalitu života (zlepšila sa samostatnosť pri sebaobslužných úkonoch – stravovanie, pitie, obliekanie, vyprázdňovanie a celková hygiena). Pomocou terapií pomáhame k samostatnosti našim klientom, čo ocenili aj naši zamestnanci, ktorým sa tak spríjemnila náročná práca.
Priebeh projektu nebol iba jednorazový, ale prebehlo viacero kombinácií procedúr v období máj 2023 – august 2023.
 
Viacero návštev spojených s rehabilitáciou pomohlo našim klientom nie len po fyzickej, ale i psychickej stránke a aj s Vašou pomocou sme dokázali skvalitniť naše služby a pomáhať tak tím ktorí to najviac potrebujú.