Kategória

Aktuálne správy

19. nov 2021

Aktuálne správy

Zrealizovaný projekt „Dôstojná staroba“

Na základe zmluvy č.1669/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 78/219 v […]

19. nov 2021

Aktuálne správy

Housing first – Podpora prvého bývania

Začíname s projektom Spišská katolícka charita v septembri 2021 vstúpila do pilotného projektu […]

15. nov 2021

Aktuálne správy

Charita spúšťa kampaň s vianočným posolstvom: Pomoc je naplnením, ktoré hľadáme

Každý si niečo želáme pod stromček. Túžba niektorých spočíva však v tom najmenšom […]

15. nov 2021

Aktuálne správy

Potešenie pre mamičky a deti v Rabči

Tešíme sa našim dobrodincom Mgr. Katke Tomulcovej a študentom SOŠ podnikania a […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

8. nov 2021

Aktuálne správy

Mydielka pre seniorov

Z lásky pripravené mydielka pre našich klientov. S úsmevom, so spevom, s vďakou […]

3. nov 2021

Aktuálne správy

Nie len o telo, ale aj o dušu sa treba starať

V spolupráci so žiakmi zo ZŠ Rudolfa Dilonga sme v Dome Charitas sv. […]

3. nov 2021

Aktuálne správy

Drobci potešili našich starkých

Žiaci zo ZŠ Čimhová poslali našim starkým krásne srdiečka s básničkou. „S […]

29. okt 2021

Aktuálne správy

Október – mesiac úcty k starším v dennom stacionári Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.Človek je krásny podľa […]