Aktuality

Čo máme nové?

Návšteva charity v Egri

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 4. septembra 2023 | kategória: Housing first

V závere augusta (24. a 25.8.) realizačný tím Housing first navštívil charitu v Egri. Táto návšteva sa realizovala vďaka partnerskej dohode medzi Spišskou katolíckou charitou a Caritas Eger v Maďarsku. Jej cieľom bolo spoznať prácu v nízkoprahovom zariadení RÉV, ktorú prevádzkuje maďarská charita.

Mali sme možnosť zoznámiť sa s pracovníkmi zariadenia RÉV, spoznať metódy práce, ktoré aplikujú pri práci s klientmi s rôznymi závislosťami. Naši zamestnanci mali možnosť vyskúšať si aj niektoré techniky a pracovné metódy.

Navyše sme získali informácie o dobrovoľníckej práci, ktorú vykonávajú jednotlivé farské charity na území arcidiecézy Eger. Stretnutie prebehlo v priateľskom duchu a naši zamestnanci si so sebou odniesli nové informácie o možnostiach podpory klientov v rôznych krízových situáciách. Spoznali sme aj prácu s klientmi so závislosťami.

Ďakujeme Caritas Eger, riaditeľovi Árvai Ferencovi a vedúcej RÉV Siposné Kohári Szilvia, za umožnenie tejto návštevy, priateľské privítanie a odovzdanie odborných pracovných metód. Veríme že čoskoro privítame kolegov z Maďarska a predstavíme im našu prácu v Spišskej katolíckej charite.