Aktuality

Čo máme nové?

Nové vybavenie spoločných priestorov a izieb klientov v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni

pridal: Lukáš Hlubovič | dátum: 30. novembra 2023 | kategória: Prešovský samosprávny kraj

V rámci Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o dotácie pre rok 2023 na Spišská katolícka charita (ďalej SpKCH) zapojila do programu Sociálne služby, podprogramu 3.2 – SOCIALNE SLUŽBY – bežne výdavky projektom „Nové vybavenie spoločných priestorov a izieb klientov v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni“. Žiadosť Spišskej katolíckej charity bola schválená a medzi SpKCH a Prešovským samosprávnym krajom (ďalej PSK) bola uzatvorená zmluva č. 973/2023/OPR.

Zámerom projektu bolo zlepšenie kvality života klientov v zariadení Spišskej katolíckej charity v Dome Charitas sv. Almužníka v Novej Ľubovni a skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby s dorazom na zachovanie ich dôstojnosti života i v ťažkých a nepriaznivých životných situáciách spojených zo zdravotným znevýhodnením a odkázanosťou.

Žiadosť počítala s príspevkom PSK vo výške 5000€. Keď že výška schválenej dotácie bola 3000€, musela sa tomu SpKCH prispôsobiť a zrealizovať projekt aj za týchto podmienok. Vďaka poskytnutej finančnej dotácii PSK a vlastným zdrojom sa podarilo zrealizovať projekt, ktorého predmetom bolo zabezpečenie materiálneho vybavenia do izieb klientov, menovite: Skriňa – 6ks, Nočný stolík – 6ks, Komoda – 1 ks. 

Našou snahou je poskytovať kvalitne sociálne služby a starostlivosť, ktoré zabezpečia prijímateľovi sociálnych služieb komfort a spokojnosť. Aj vďaka tomuto projektu sme dokázali aplikovať našu snahu poskytovania kvalitných sociálnych služieb.