Aktuality

Čo máme nové?

Zrealizovaný projekt „Dôstojná staroba“

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 19. novembra 2021 | kategória: Aktuálne správy

Na základe zmluvy č.1669/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 78/219 v platnom znení o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, Spišská katolícka Charita, Dom Charitas Panny Márie Lurdskej – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov – zrealizoval projekt s názvom „Dôstojná staroba“.

Projekt bol realizovaný v mesiaci september 2021.

Vďaka poskytnutej finančnej dotácii Prešovského samosprávneho kraja a vlastným zdrojom sa v mesiaci september podarilo zrealizovať projekt, ktorého predmetom bolo prerobenie dvoch kúpeľní s toaletami z pôvodného stavu do stavu vyhovujúcemu pre prijímateľov sociálnych služieb. Jeho realizáciou sa naši prijímatelia sociálnych služieb cítia pohodlnejšie a hlavne bezpečnejšie. Aj vďaka tomuto projektu sme dokázali aplikovať našu snahu poskytovania kvalitných sociálnych služieb.