Aktuality

Čo máme nové?

Podpora opatrovateľskej služby II.

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 14. decembra 2021 | kategória: Aktuálne správy

Spišská katolícka charita sa zapojila do Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II., ktorá bola vyhlásená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od dátumu 01.12.2021 začala realizácia hlavných aktivít: poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí v rámci dopytovo- orientovaných projektov pod názvami Podpora opatrovateľskej služby II. v Prešovskom kraji a Podpora opatrovateľskej služby II. v Košickom kraji.

Dopytovo – orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby II. v Prešovskom kraji“  je realizovaný na území Prešovského samosprávneho kraja v období od 01.12.2021 do 31.07.2023 a počas realizácie hlavných aktivít bude podporených 33 opatrovateliek na plný pracovný úväzok a 7 opatrovateliek na polovičný pracovný úväzok.

Dopytovo – orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby II. v Košickom kraji“ je realizovaný na území Košického samosprávneho kraja od 01.12.2021 do 31.08.2023 a počas realizácie hlavných aktivít bude podporených 29 opatrovateliek na plný pracovný úväzok, 10 opatrovateliek na polovičný pracovný úväzok a 3 opatrovateľky na štvrtinový pracovný úväzok.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré prebieha v zmysle zákona o sociálnych službách, v mieste pobytu prijímateľa, v jeho prirodzenom rodinnom prostredí. Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá v dôsledku pokročilého veku, alebo zdravotného znevýhodnenia je na jej poskytovanie odkázaná. Sekundárne je poskytovanie opatrovateľskej služby veľkou pomocou pre príbuzných, ktorí majú možnosť ostať aktívnymi v pracovnom živote a zachovať svojho blízkeho vo vlastnej rodine, alebo aj pre tých príbuzných, ktorí sú vyčerpaní, unavení a frustrovaní z dlhodobej starostlivosti o svojho rodinného príslušníka a potrebujú si oddýchnuť. Poskytovaná opatrovateľská služba zachováva a rozvíja podmienky na dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v domácom prostredí a tým predchádza inštitucionálnej starostlivosti a umiestneniu prijímateľov sociálnej služby do pobytových zariadení.”

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk

Plagát KE kraj
Plagát PO kraj