Aktuality

Čo máme nové?

Zrealizovaný projekt “Bezpečné kroky”

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 5. októbra 2021 | kategória: Aktuálne správy

Správa o vyhodnotení realizácie projektu s názvom: „Bezpečné kroky“

Na základe zmluvy č. 1300/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 778/219 v platnom znení o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, Spišská katolícka Charita, Dom Charitas sv. Jána Bosca – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov – zrealizovala projekt s názvom „Bezpečné kroky“.

Projekt bol realizovaný v mesiaci september 2021.

Vďaka zrealizovanému projektu sa v dvoch izbách prijímateľov soc. služieb vymenila stará, opotrebovaná a odtrhávajúca sa  korková podlaha za novú, vinylovú. Tým sa zvýšila bezpečnosť pohybu prijímateľa aj estetický vzhľad izby.