Aktuality

Čo máme nové?

30. apr 2021

Aktuálne správy

80-ka v DS Údol

Včerajší deň bol pre Dom charitas sv. Demetera – denný stacionár v […]

29. apr 2021

Aktuálne správy

Vox Caritas o hospici

V nasledujúcej časti magazínu Vladimíra Semana sa môžete pozrieť ako to vyzerá […]

28. apr 2021

Aktuálne správy

Ďakujeme Nadácii SPP za dary pre Hospic sv. Alžbety

Náročné dni pandémie nám pomáhajú zdolávať aj mnohí naši sponzori a darcovia. […]

Opatrovateľský kurz