Respitné centrum

Na Slovensku doposiaľ chýba špecializované centrum pre nevyliečiteľne choré deti, ktoré by ponúkalo čiastočný únik od kolotoča nemocníc či hospicov. Práve preto sme sa rozhodli vybudovať takéto centrum v priestoroch bývalej fary v Dolnom Smokovci pre rodiny, ktoré sa starajú o svoje choré dieťa v domácom prostredí a je pre nich určená sociálna služba tzv. odľahčovacia služba alebo respitná starostlivosť. Respitná starostlivosť ponúka osobám, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, akési zastúpenie v starostlivosti, s cieľom umožniť ošetrovateľovi na určitý čas odpočinok. Ide o nezastupiteľnú formu podpory rodinnej domácej starostlivosti. Mnohými štúdiami je dokázané, že využitie respitnej starostlivosti sa okrem iného pozitívne odzrkadlí na psychickom i fyzickom zdraví a na kvalite života opatrovateľa a celej jeho rodiny.

Kontakt:

manažérka projektu
PhDr. Lýdia Hajdušeková, MBA

Ako nás môžte podporiť?

  1. Sponzorským darom ako partner podujatia
  2. Finančným príspevkom na transpartentný účet zriadený pre tento projekt
  3. Mediálny partner

Vaša podpora je nevyhnutná pre úspešné dokončenie tohto projektu a vytvorenie miesta,
kde každá rodina s nevyliečiteľne chorým dieťaťom bude cítiť lásku, starostlivosť a podporu.
Vaša štedrosť môže zmeniť životy!

Benefičné koncerty

V spolupráci s pop-operným zoskupením LaGIOIA, firmou APONI, ktorá zabezpečí projekciu novej generácie, a mnohými ďalšími partnermi pripravujeme sériu benefičných koncertov, ktorých výťažok využijeme na dofinancovanie realizácie projektu respitného centra.

KOŠICE 01.06. TUKE, Aula Maxima

TRSTENÁ 09.06. Dom kultúry

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 16.06. Synagóga

KEŽMAROK 26.07. Artikulárny kostol 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 13.12. Divadlo