Kategória

Ambulantné

1. jan 2018

Ambulantné

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

Poradenstvo je predovšetkým informačná pomoc a pomoc pri rozhodovaní, ako aj formulovaní […]

1. jan 2018

Ambulantné

Špecializované sociálne poradenstvo

Poradenstvo je predovšetkým informačná pomoc a pomoc pri rozhodovaní, ako aj formulovaní […]

1. jan 2018

Ambulantné

Denné stacionáre (DS) a nocľahárne

Poslaním denného stacionára je skvalitniť a zlepšiť život seniorov a osobám s ťažkým […]