Aktuality

Čo máme nové?

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Ambulantné

Poradenstvo je predovšetkým informačná pomoc a pomoc pri rozhodovaní, ako aj formulovaní opatrení do budúcnosti. Je cielené a kontrolované, namierené na odstránenie bezradnosti, problémov a konfliktov. Zameriava sa na ľudí, ktorí sú ešte schopní zvládnuť svoju životnú situáciu samostatne a dokážu prevziať zodpovednosť za svoje konanie. A aj táto činnosť patrí medzi dôležité úlohy charity.

Spoločne sa snažíme hľadať vôľu a silu na prekonanie nepriaznivej aktuálnej sociálnej situácie, alebo dlhodobejšieho procesu.

V Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji – okresoch Spišskej Novej Vsi, Levoči a ich okolí, poskytujeme ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, bez prístrešia a v hmotnej núdzi, osobám týraným a zneužívaným odborné služby. Prispievame k zlepšeniu, zmierneniu resp. ozdraveniu nepriaznivej sociálnej situácii klientov.

Poradenstvo ponúka komplex služieb, dáva informácie o právach a povinnostiach, ktoré pomáhajú k riešeniu životných situácií našich klientov.

Sociálna prevencia a poradenstvo Charitas Spišská Nová Ves

Slovenska 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Mgr. Marta Chabadová, 
mobil: 0914 320 521

PhDr. Zuzana Šariská, 
mobil: 0903 982 646

Mgr. Gabriela Kuchárová,
mobil: 0902 095 817

Cieľové skupiny: jednotlivci i rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, osamelí rodičia, týrané ženy, matky v núdzi, obete domáceho násilia, zdravotne postihnuté osoby, seniori, mladí dospelí, osoby so závislosťou na alkohole a ich príbuzní, osoby bez prístrešia.

EON 2020
Stiahnuť v pdf
Sociálna prevencia a poradenstvo Charitas Levoča

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
Mobil: 0910 842 846

Mgr. Lucia Pekarčíková

Cieľové skupiny: jednotlivci i rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, osamelí rodičia, týrané ženy, matky v núdzi, obete domáceho násilia, zdravotne postihnuté osoby, seniori, mladí dospelí, osoby so závislosťou na alkohole a ich príbuzní, osoby bez prístrešia.

EON 2020
Stiahnuť v pdf
Sociálna prevencia a poradenstvo Charitas Spišské Podhradie

Mariánske nám. 1, 053 04 Spišské Podhradie
Mobil: 0910 842 846

Mgr. Lucia Pekarčíková

Cieľové skupiny: jednotlivci i rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, osamelí rodičia, týrané ženy, matky v núdzi, obete domáceho násilia, zdravotne postihnuté osoby, seniori, mladí dospelí, osoby so závislosťou na alkohole a ich príbuzní, osoby bez prístrešia.

EON 2020
Stiahnuť v pdf