Dom Charitas sv. Vincenta de Paul

O nás

V Dome Charitas Sv. Vincenta de Paul spolu so starými, chorými a opustenými ľuďmi hľadáme zmysluplné a dôstojné naplnenie života v krásnom prostredí Levočských vrchov na rozhraní regiónov Spiša a Šariša.

O našom zariadení

Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove zriadila Spišská katolícka charita v r. 1995. Poskytujeme tu sociálne služby starým, chorým, opusteným a umierajúcim ľuďom formou celoročného pobytu v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb.

 

Staroba je krásny a požehnaný vek, no je umením vedieť ju prežívať. Mnohí starí ľudia svoj život prežili ťažko, s veľkými bolesťami a ťažkosťami. Našou snahou je im ich život spríjemniť a uľahčiť. Spolu s nimi hľadáme zmysluplné a dôstojné naplnenie života. To bol jeden z hlavných dôvodov vytvorenia nášho malokapacitného zariadenia s relatívne optimálnym počtom prijímateľov a individuálnou starostlivosťou, čím sa prirodzene vytvorila atmosféra rodinného spoločenstva.

Kapacita

Kapacita Domu Charitas je pre 15 prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových izbách a jednej trojlôžkovej izbe s príslušenstvom a samostatnou kúpeľňou.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?
Zariadenie pre seniorov

Fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú  odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV., poskytujeme starostlivosť podľa zákona o sociálnych službách.

V zariadení pre seniorov  sa vykonávajú:

a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia

b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

 

c) ďalšie činnosti:
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
– zabezpečuje sa záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť.

Domov sociálnych služieb

Fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku a sú  odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. sa poskytuje starostlivosť podľa zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa vykonávajú:

a) odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia

b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

c) ďalšie činnosti:
utvárajú sa podmienky na: úschovu cenných vecí, vzdelávanie
– zabezpečuje sa záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných   zručností.

Detaily

Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme v spolupráci s praktickým lekárom a inými odbornými lekármi. 

Dbáme aj o duchovnú starostlivosť. Pre prijímateľov je slúžená svätá omša každú nedeľu a v prikázaný sviatok, a podľa potrieb a želania vysluhovaná sviatosť zmierenia.

Dôležitou náplňou personálu je zabezpečiť aktivizačný program, t.j. nácvik denných činností zameraných na udržiavanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie, záujmovú činnosť  a rôzne pohybové aktivity.

Nezabúdame ani na tréning pamäti, ktorý je prevenciou vzniku problémov s pamäťou, depresívnych nálad a pocitov osamelosti. Klientom zabezpečujeme zdravé stravovanie varením  racionálnej a diabetickej stravy.

Zaujímavosti

Náš dom sa nachádza v malebnom prostredí podhorskej obce Vyšný Slavkov. Je tu naozaj krásne prostredie obklopené nádhernou prírodou. Ticho a čaro tohto prostredia oceňujú najmä klienti nášho DCH. Ďalšie špecifikum nášho zariadenia je nízka kapacita, čím sa vytvára atmosféra rodinného spoločenstva. Nažívame tu spoločne ako jedna väčšia rodina…

Viac zaujímavostí o ľuďoch v tomto pobytovom zariadení si môžete prečítať na našom blogu.

Kontakt

Riaditeľ: 

Mgr. Marcela Pivovarničková

Adresa: 

Vyšný Slavkov 121, 053 73 Brutovce

Telefón: 

053/45 84 100
0904 224 318

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 02

EON 2023

DSS – Stiahnuť pdf

ZPS – Stiahnuť pdf

EON 2022

DSS – Stiahnuť pdf

ZPS – Stiahnuť pdf

EON 2021

DSS – Stiahnuť pdf

ZPS – Stiahnuť pdf