Aktuality

Čo máme nové?

Dom Charitas Sv. Dominika Savia

pridal: SpKCH | dátum: 1. januára 2021 | kategória: Domy Charitas

Dom Charitas Sv. Dominika Savia – Zariadenie podporovaného bývania.

Riaditeľ: Juraj Gabzdil
Adresa: Cintorínska 5, 053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/44 85 559,  0910 242 240
E-mail: juraj.gabzdil@caritas.sk

Č. účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
Variabilný symbol: 200 00 15

Toto zariadenie podáva pomocnú ruku 365/ 366 dní, 24 hod denne bez prerušenia ľuďom v núdzi pobytovou formou. Zariadenie vzniklo 1.1.2021 rekonštrukciou staršieho rodinné domu. Aktuálna kapacita zariadenia je 6 prijímateľov, no dokáže zastrešiť aj zákonný limit, pri zachovaní stanoveného osobného priestoru. Minimálnym vekom je dosiahnutie hranice dospelosti 18 rokov a po dovŕšení dôchodkového veku sa osoba odkázaná na pomoc môže rozhodnúť, či zotrvá alebo bude umiestnená do iného zariadenia.

Harmonogram dňa je prispôsobený zdokonaľovaniu manuálnych a mentálnych zručností, aby mal prijímateľ jednoduchšiu možnosť etablovania sa pri prípadnom návrate do reálneho života. Na základe osobnostných predpokladov jedincov „šijeme na mieru„ jednotlivé aktivity. Dominantou sú aktivity v záhrade, pomocné stavebné práce, ale aj starostlivosť o hospodárske zvieratá. Budovanie jednotlivých zručností pomáha formovať aj zdravé sebavedomie, ktoré už väčšina z nich stratila. 

Starostlivosť o hospodárske zvieratá ich vedie k zodpovednosti a významu vlastného bytia. Stavebné práce ich pripravujú na pracovné prostredie, v ktorom by mohli fungovať pri opustení zariadenia. Potravinová pomoc ľuďom v núdzi, pomáha uvedomiť si, že sú ľudia aj v zložitejšej situácii a preto treba pomáhať a z toho mála, čo sa im dostane. Práca na záhrade učia, každého z nich trpezlivosti, pretože za úrodou si treba patrične počkať a čo to jej aj obetovať zo svojho času.

V rámci voľného času je k dispozícii mini posilňovňa. Je to miesto, kde sa dá efektívne využiť voľný čas a zároveň urobiť niečo dobré pre svoje telo. Pre aktívnejších je k dispozícii pingpongový stôl, Loptové hry, Bedminton, Petang a mnohé iné možnosti športového krátenia času. Svoj priestor dostávajú prijímatelia aj v kuchyni, kde sa učia pripravovať jednoduché kulinárske dobroty. V súčasnej dobe sa pripravuje aj PC miestnosti, ktorá by pomohla k výučbe základných počítačových zručností.

EON 2022 

ZpB Stiahnutť v pdf

EON 2021 

ZpB Stiahnutť v pdf

CENNÍK
Stiahnuť