Dom Charitas sv. Dominika Savia

O nás

Zariadenie podporovaného bývania vzniklo 1.1.2021 rekonštrukciou staršieho rodinného domu. Staráme sa tu o mužov, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Naši prijímatelia sociálnej služby sú rôzni. Máme tu napríklad odchovancov z detských domovov, ktorí by bez pomoci neprežili, niektorí sú mentálne či fyzicky hendikepovaní. Ubytúvame mužov v špecifickej životnej situácii, napríklad bývalých väzňov či takých, ktorí by sa nimi bez pomoci tretej strany pravdepodobne stali.

O našom zariadení

Toto zariadenie podáva pomocnú ruku 365/ 366 dní, 24 hod denne bez prerušenia ľuďom v núdzi pobytovou formou. Minimálnym vekom na pobyt v tomto zariadení je dosiahnutie hranice dospelosti 18 rokov a po dovŕšení dôchodkového veku sa osoba odkázaná na pomoc môže rozhodnúť, či zotrvá alebo bude umiestnená do iného zariadenia.

Kapacita

Aktuálna kapacita zariadenia je 6 prijímateľov.

Akú starostlivosť poskytujete v tomto pobytovom zariadení?

Harmonogram dňa je prispôsobený zdokonaľovaniu manuálnych a mentálnych zručností, aby mal prijímateľ jednoduchšiu možnosť etablovania sa pri prípadnom návrate do reálneho života. Na základe osobnostných predpokladov jedincov „šijeme na mieru“ jednotlivé aktivity. 

Napríklad starostlivosť o hospodárske zvieratá vedie našich prijímateľov k zodpovednosti a dáva zmysel ich vlastnému bytiu. Stavebné práce mužov pripravujú na pracovné prostredie, v ktorom by mohli fungovať po opustení zariadenia. Potravinová pomoc ľuďom v núdzi pomáha uvedomiť si, že existujú aj ľudia, ktorí sa nachádzajú v zložitejšej situácii, a preto treba pomáhať aj toho mála, čo sa im dostane. Práca na záhrade učí každého z nich trpezlivosti, pretože na úrodu si treba počkať a čo-to jej aj obetovať.

 

V rámci voľného času je k dispozícii mini posilňovňa, ktorú sme zriadili počas pandémie Covid. Je to miesto, kde môžu chlapi efektívne využiť voľný čas, a zároveň urobiť niečo dobré pre svoje telo. Pre aktívnejších je k dispozícii pingpongový stôl, loptové hry, bedminton, petang a mnohé iné možnosti športového vyžitia. K dispozícii máme aj počítačovú miestnosť, ktorá nám pomáha pri výučbe základných počítačových zručností. Kreativite sa u nás medze nekladú, preto, kto má záujem, dostane priestor aj v kuchyni. Tu sa prijímatelia učia pripravovať jednoduché kulinárske dobroty, napríklad lepíme pirohy, vyrábame vlastné cestoviny a pod.

Detaily

Prijímateľom sociálnych služieb sa poskytujú:

odborné činnosti:
– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe
– rozvoj pracovných zručností
– pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

– pomoc pri pracovnom uplatnení
– ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
– sociálne poradenstvo
– pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi,   podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvojaosobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania,

obslužné činnosti:
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:

(a) utváranie podmienok na
– prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
– poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
– upratovanie,
– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
– úschovu cenných vecí,
– vzdelávanie,
– záujmovú činnosť,

(b) poskytovanie
– osobného vybavenia,
– nevyhnutného ošatenia a obuvi,
– prepravy,

(c) donáška stravy,

(d) požičiavanie pomôcok,

(e) zabezpečenie záujmovej činnosti.

Zaujímavosti

DCH sv. Dominika Savia a DCH sv. Damiána de Veuster (preklik na podstránku tohto DCH). sa nachádzajú na tom istom dvore, jeden má vstup zdola a druhý zhora, preto má každý inú adresu.

Ďalšie zaujímavosti o obyvateľoch tohto zariadenia si môžete prečítať na našom blogu.

Kontakt

Riaditeľ: 

PhDr. Juraj Gabzdil

Adresa: 

Cintorínska 5, 053 61 Spišské Vlachy

Telefón: 

053/44 85 559 +421 910 242 240

Bankové spojenie: 

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Variabilný symbol: 200 00 15

EON 2023

ZpB Stiahnutť v pdf

EON 2022 

ZpB Stiahnutť v pdf

EON 2021 

ZpB Stiahnutť v pdf

CENNÍK
Stiahnuť