Aktuality

Čo máme nové?

Zariadenie núdzového bývania v Spišskej Novej Vsi

pridal: SpKCH | dátum: 29. septembra 2017 | kategória: Aktuálne správy

V zariadení núdzového bývania v Dome Charitas sv. Jozefa, Wolkerova 41, Spišská Nová Ves, poskytujeme sociálne služby, poradenstvo, ubytovanie na určitý čas a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok, na uspokojovanie základných životných potrieb a na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.

Sociálne poradenstvo poskytujeme formou základného a sociálneho poradenstva, individuálnou, alebo skupinovou formou.  Hlavné je pomôcť klientke s rozvojom sociálnych, pracovných schopností a zručností, orientáciou na pracovnom trhu, prípravou písomností  a taktiež príprava klientky na pracovný pohovor, plánovanie príjmov a výdavkov, komunikačných zručností, s podporou samostatného nezávislého života.

Za významnú považujeme spoluprácu s Fenestrou a občianským združením Hana, ktoré zabezpečujú poradenskú a špecializovanú pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Rozvinuli sme spoluprácu s Kriminálnou políciou v Spišskej Novej Vsi, ale aj v iných mestách. Tie nás v prípade potreby vedia osloviť s umiestnením akútneho prípadu týranej ženy. Prostredníctvom nich sme absolvovali školenie v danej problematike. Spolupracujeme taktiež so zariadeniami núdzového bývania, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a organizáciami ako napr. Úsmev ako dar.

O nás


V roku 2016 sme začínali s počtom klientov päť, no záujem o služby v zariadení mimoriadne vzrástol. Zúčastňovali sme sa rôznych aktivít, školení a dávali sme do povedomia Zariadenie núdzového bývania.

V súčasnej dobe sa v zariadení nachádza pätnásť klientov spolu s deťmi. Maximálna doba ubytovania a sprevádzania je jeden rok. V prípade, že sa životná situácia nezmení, môžeme zmluvu predĺžiť. Záujem o služby v zariadení je vysoký. Kontaktujú nás klientky z rôznych kútov Slovenska.

Každá klientka má samostatnú izbu spolu s deťmi. Varia si v spoločnej kuchynke, majú rozdelené upratovacie služby. Vedieme ich k dodržiavaniu hygienických návykov a čistoty.

Klientky sa podieľajú na príprave výšivok s citátmi na vankúše, ktoré je možné zakúpiť si v špecializovaných obchodoch. Týmto si môžu finančne dopomôcť.

Dvakrát do týždňa máme spoločné stretnutia, kde každá z nich má možnosť sa vyjadriť k fungovaniu v zariadení a riešime otvorene prípadne vzniknuté problémy a zdieľame úspechy.

Počas školského roka deti navštevujú školy, škôlky, ktoré sú v blízkosti Zariadenia núdzového bývania a sú otvorené spolupráci so zariadením. Po škole deti chodia dvakrát do týždňa do keramickej dielne, v ktorej pod vedením keramikárky vyrábajú rôzne výrobky a rozvíjajú jemnú motoriku.

Prázdniny boli plné aktivít. V spolupráci s dobrovoľníkmi a aktivačnými pracovníkmi a s podporou sponzorov sa nám podarilo navštíviť viackrát ZOO, cukráreň, taktiež kúpalisko, ktoré by si matky vzhľadom na ich nepriaznivú finančnú situáciu nemohli dovoliť. Staršie deti boli viackrát na dopravnom ihrisku, kde sa učili ako dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Pripravili sme deťom bohatý program ako napr. opekačku, hudobné aktivity, športové aktivity na ihriskách, návšteva kina.

Pomáhame im tiež potravinovou pomocou z Tesca a zbierkou potravín, cez čajovňu v meste, kde ľudia dobrovoľne pomáhajú nosením trvanlivých potravín, ktoré klientkám podľa potreby delíme. Nie je núdza ani o šatstvo a školské potreby.

V našom zariadení sa snažíme zabezpečiť efektívnu ochranu pred násilím a špecifickú pomoc a podporu ženám zaživajúcim násilie a ich deťom.

Galéria