Aktuality

Čo máme nové?

Výzva riaditeľa SpKCH k nastávajúcej jarnej zbierke

pridal: SpKCH | dátum: 18. februára 2015 | kategória: Aktuálne správy

Pán Boh daj požehnané nadchádzajúce pôstne obdobie!


Dovoľte mi, aby som Vám na úvod všetkým srdečne poďakoval za dielo lásky, ktoré spoločne budujeme a ktoré môžeme budovať aj vďaka Vašim milodarom. Na prvú pôstnu nedeľu 22.2.2015 sa uskutočňuje jarná zbierka na katolícku charitu. Je to zbierka, ktorá je schválená cirkevnou autoritou – spišským diecéznym biskupom, Mons. Štefanom Sečkom, a ktorá beží už celé roky. Kto chce, môže prispieť v prvú pôstnu nedeľu v ktoromkoľvek kostole v rámci Spišskej diecézy. Taktiež je možnosť prispieť aj bezhotovostne na oficiálny účet Spišskej katolíckej charity:

SK28 0200 0000 0000 2963 4592,
variabilný symbol: 2010002.

Cieľ zbierky


Vyzbierané peniaze budú slúžiť na dokončenie Domu Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni, v ktorom nájde pomoc 32 kombinovane postihnutých mladých ľudí, najmä tých, ktorí sú umiestnení v našom zariadení v Spišskej Novej Vsi a dosiahli plnoletosť. Charita je dielom lásky. Charita sa snaží vytvárať priestor, aby ľudia mohli konať dobro a aby sa pomáhalo tým, ktorí sú v núdzi. Bez Vašej pomoci však nie sme schopní pomáhať.

Svätý Pavol nás v liste Hebrejom vyzýva: „Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v tých obetách má Boh záľubu!“

Nech Pán požehná každého darcu!

Pavol Vilček
Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity