Aktuality

Čo máme nové?

Vyvrcholenie Zbierky školských pomôcok v Poprade

pridal: SpKCH | dátum: 18. septembra 2020 | kategória: Aktuálne správy

Od 10. augusta až do 14. septembra ste sa do Zbierky školských pomôcok mohli zapojiť aj v priestoroch obchodného centra Max Poprad. Po vyvrcholení zbierky sme sa stretli a poďakovali aj vedeniu tohto obchodného domu.

Po ukončení zbierky sme sa stretli s pánom Rastislavom Korenkom. Vyjadrili sme mu vďaku za možnosť vyzbierať množstvo praktických školských pomôcok v priestore obchodného centra. Okrem toho nám v mene OC MAX odovzdal aj krásny dar – novú školskú tašku s výbavou pre prváka.

Ďalším zberným miestom v Poprade bol aj sociálny odbor MsÚ Poprad. Aj vďaka ich podpore sme vyzbierali mnohé školské pomôcky pre deti z núdznych rodín.

Zo sociálneho odboru mesta Poprad sme spolupracovali s pani Petrou Závackou. V deň prebratia pomôcok sme obdržali dve plné krabice plné užitočných školských pomôcok. Pri ich odovzdávaní sme sa stretli aj s terénnymi pracovníkmi, ktorí nám ochotne pomohli s presunom pomôcok do nášho auta.

Aj tento rok sa ukázalo, že je medzi nami veľa štedrých ľudí, ktorí myslia aj na tých, ktorí toho nemajú veľa. V mene všetkých obdarovaných detí im preto zo srdca úprimne ďakujeme!