Aktuality

Čo máme nové?

Ubytovali sme prvých klientov

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 16. apríla 2022 | kategória: Aktuálne správy

Spišská katolícka charita pri realizácii projektu „Podpora prvého bývania“ postupne napĺňa stanovené ciele. K 1.4.2022 sa nám podarilo nájsť podporované bývanie pre 14 osôb, ktoré sa nachádzali v krízovej životnej situácii. Sú medzi nimi osamelé matky s deťmi, zdravotne znevýhodnení ľudia, ľudia ktorí stratili zamestnanie, ale aj takí, ktorí boli natoľko závislí od pomoci svojich blízkych, že po ich smrti si bez pomoci nedokážu usporiadať život.

 

Stretávame sa aj s problémami

Pri hľadaní nájomných bytov sa naši kolegovia často stretávajú so strachom zo strany vlastníkov. Najčastejšou obavou je, že v rámci projektu hľadáme bývanie pre ťažko prispôsobivé osoby, ktoré trpia rôznymi závislosťami a nebudú schopní platiť mesačné výdavky. Táto obava je neopodstatnená, pretože pomoc projektu je smerovaná práve na občanov s perspektívou ďalšieho rozvoja a začlenenia sa do spoločnosti, teda takých, ktorí sú potenciálne zamestnateľní. Počas aktuálne prebiehajúcej vojny na Ukrajine čelíme ďalšej komplikácii, keď už byty prisľúbené do nášho projektu majitelia radšej prenajmú vojnovým utečencom. Projekt „Podpora prvého bývania“ prebieha v mestách Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Ružomberok a Dolný Kubín. V mnohých z nich sa veľmi ťažko hľadajú byty cenovo dostupné pre našu cieľovú skupinu.

 

Ďalšie plány

Cez projekt je ubytovaných už viac ako 13 ľudí, preto začíname s ich intenzívnou individuálnou prácou, zisťujeme, aké majú potreby, zručnosti a možnosti a hľadáme cestu, ako im pomôcť. V tomto smere je našim základným cieľom viesť klientov k samostatnosti a sebestačnosti. Klienti dostávajú úlohy primerané ich stavu, ktoré musia plniť. Snažíme sa pomôcť aj pri hľadaní zamestnania. Dočasnú prácu a priestor na vytvorenie pracovných návykov získajú klienti napríklad aj distribúciou časopisu CESTA, preto sme spoločne s GKCH Prešov vstúpili do projektu jeho distribúcie. Zároveň je to cesta aj k socializácii klientov. V lete by sme radi zorganizovali spoločné stretnutie pre rodiny zapojené do projektu „Podpora prvého bývania“. Mali by možnosť zoznámiť sa a uvedomiť si, že nie sú jediní, ktorí si práve prechádzajú náročným obdobím. Okrem toho máme v pláne zorganizovať aj zopár vzdelávacích aktivít, napríklad v oblasti finančnej gramotnosti a asertívneho správania.

Housing first je výnimočný projekt, vďaka ktorému mnohé štáty západnej Európy víťazne bojujú s bezdomovectvom. Zároveň ide o nesmierne náročnú prácu. Starostlivosť si vyžadujú nie len klienti, ale aj charitní pracovníci. Realizačný tím preto rozbehol spoločné tímové stretnutia, ktorých cieľmi sú edukácia a výmena skúseností.